Tre stora översättningsavtal med Europaparlamentet till Lingsoft

Lingsoft Language Services Ab har vunnit de primära avtalen med Europaparlamentet för att tillhandahålla finska och svenska översättningstjänster, och ett sekundärt avtal för att tillhandahålla danska översättningstjänster. Kontrakten är värda mer än 10 miljoner euro.

Inom ramen för avtalen som knyts med Europaparlamentet levererar Lingsoft översättningar av parlamentets administrativa dokument till finska och svenska. Inom ramen för det sekundära avtalet fungerar Lingsoft vid behov också som Europaparlamentets leverantör av översättningar till danska. De femåriga kontrakten träder i kraft den 1 januari 2020 och är tillsammans värda mer än 10 miljoner euro.

Lingsoft har levererat finska översättningstjänster till Europaparlamentet ända sedan 1995. Som den huvudsakliga leverantören av svenska översättningstjänster har Lingsoft fungerat sedan 2016. I och med de nya avtalen fortsätter företaget sin långa bana som en betydande aktör vad gäller EU-översättningar. 

De nya avtalen är väldigt viktiga för oss. Vi har under åren gjort stora satsningar på substanskunnande, processautomatisering och kundtjänst vad gäller EU-texter. Vi är väldigt glada över att vi får fortsätta vårt samarbete med Europaparlamentet. Avtalen skapar arbetsplatser vid Lingsoft. De skapar även jobb för vårt breda nät av skickliga översättare. Ett femårigt avtal ger en fin möjlighet att fortsätta vår utveckling av språkteknologi och tjänsteprocesser ytterligare, och på så sätt producera högkvalitativa översättningstjänster för Europaparlamentet”, säger Lingsofts Chief Services Officer Riikka Heikkilä.

Inom ramen för de nya avtalen fortsätter Lingsoft att leverera översättningar också till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén och Europeiska revisionsrätten. Lingsoft har dessutom flera ramavtal med CdT, det vill säga Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, samt översättningsavtal med både Europeiska kommissionen och Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop). 

Mer information: Riikka Heikkilä, Chief Services Officer, riikka.heikkila@lingsoft.fi, +358 50 350 4508