På Europaforumet i Åbo funderar man på Europas framtid

Europaforum i Åbo hålls för fjärde gången den 25–27.8.2021, och årets tema är "Sikta mot Europas framtid!". På forumet träffar man människor från olika delar av livet: politiska beslutsfattare, medborgarorganisationer, näringslivet, arbetsmarknadsorganisationer, experter och medborgare. På seminarierna, i paneldebatterna och på frågestunderna förs en konstruktiv dialog om Europa och om Europeiska unionens betydelse och utveckling samt om dess framtid, som kommer att tas upp på konferensen om Europas framtid.

På grund av coronabegränsningarna anordnas inte Europatorget den här gången, men publiken kan följa forumets program direkt via videosändningar (och delta i diskussionen via forumets app).
 
Lingsoft har deltagit som partner i Europaforum sedan 2018 och tillhandahåller även denna gång tillgänglighetstjänster för arrangörerna och programproducenterna för forumet. 
 
Flerspråkighet och mångkultur är centrala värderingar i EU, som står inskrivna i unionens fördrag. Språklig jämlikhet är även en förutsättning för verksamheten: när information finns tillgänglig för alla EU-medborgare är det lättare för medborgarna att närma sig beslutsfattare och organ, vilket främjar principerna om demokrati, delaktighet och öppenhet.
 
Även digitala tjänsters tillgänglighet är ett centralt samhällsmål både i Finland och på EU-nivå. Med hjälp av tillgänglighetslagstiftningen strävar man efter att trygga lika rättigheter för alla att delta i det digitala samhället och på det sättet främja delaktighet och förebygga marginalisering.
 
Lingsofts språkhanteringslösningar och språktjänster bidrar till att uppnå dessa mål. Lingsoft har levererat översättningstjänster mellan finska och svenska till Europeiska unionens organ i närmare 20 år.  Lingsoft har utöver huvudavtalen med EU-kommissionen och Europaparlamentet flera ramavtal med Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. Dessutom har man sedan 2017 ansvarat för att skriva sammanfattningar av EU-lagstiftning, med översättning till 23 språk och underhåll av samlingen med sammanfattningar. I tjänsten ingår dessutom en uppföljning av EU-lagstiftningens utveckling och EU-domstolens beslut.

Programmet för Europaforum hittar du här: https://europeforum.fi/sv/program
 
Läs mer om Lingsofts tjänster här: https://www.lingsoft.fi 

Mer information:
Ossi Tuusvuori,
Senior Advisor 
+358 40 7608280

Back to news