Nationella kvalitetsrekommendationer för finskspråkig programtextning – Lingsoft med i arbetsgruppen

Nationella kvalitetsrekommendationer har nu utarbetats för finskspråkiga programtexter i Finland. Syftet med kvalitetsrekommendationerna är att standardisera kvaliteten på de finskspråkiga programtexterna och att skapa en enhetlig praxis inom branschen. Med programtextning avses s.k. inomspråklig textning som kan utnyttjas av alla som inte kan eller vill lyssna på programmets ljud – personer med nedsatt hörsel, invandrare och andra språkinlärare samt exempelvis personer som reser med allmänna transportmedel.

 
Kvalitetsrekommendationerna har främst utarbetats för audiovisuella verk som textas på förhand och används i tv-program, streamingtjänster och inspelningar, men rekommendationerna kan också utnyttjas i lämpliga delar till exempel vid textning av videor som publiceras på webbplatser eller i sociala medier.
 
Lingsoft har lång erfarenhet av programtextning och till vår stora glädje fick vi vara med och utarbeta de nya kvalitetsrekommendationerna tillsammans med andra experter inom branschen. Läs mer (på finska):
 
https://kieliasiantuntijat.fi/ohjelmatekstityksille-laatusuositukset/
 
https://kieliasiantuntijat.fi/wp/wp-content/uploads/2021/01/Ohjelmatekstitysten_laatusuositukset_web-versio.pdf

 

Back to news