Lingsoft med i utveckling av lösning som gått till final i EU:s tävling för digitala tjänster

Suomi.fi-fullmakter och -servicedatalager har tagit sig till finalen i Europeiska unionens tävling för digitala tjänster Sharing and Reuse. Tävlingen söker efter innovativa och effektiva tjänster och program för den offentliga förvaltningen i EU:s medlemsländer.

För Lingsoft betyder finalplatsen mycket, eftersom företaget har tillhandahållit lösningen som går under arbetsnamnet Laatuagentti (Kvalitetsagent) till Befolkningsregistercentralen i november 2018. Lingsofts textgranskningsverktyg hjälper offentliga tjänsteleverantörer att skriva förståeliga, felfria och tillgängligare tjänstebeskrivningar. 

Angående servicedatalagret lyfte tävlingens jury särskilt fram textgranskningsverktyget i tjänsten som ger automatiska korrigeringsförslag med hjälp av en lösning som bygger på Lingsofts språkteknologi. Lösningen utgörs av ett kvalitetsgranskningsverktyg som skräddarsytts för Befolkningsregistercentralen. Granskningen påpekar till exempel svårbegripliga facktermer, skrivfel och strukturella problem i texten samt ger anvisningar för att korrigera texten.

Servicedatalagret utgör grunden för Suomi.fi-webbtjänsten och samlar alla offentliga förvaltningens tjänster och servicekanaler. Tjänsten är avsedd för medborgare, företag och myndigheter. Målet med servicedatalagret är att förbättra tillgängligheten i offentliga tjänster oberoende av tid, plats och användarens förmågor. Målet med Kvalitetsagenten som Lingsoft utvecklat tillsammans med Befolkningsregistercentralen är att förbättra servicedatalagrets språkliga tillgänglighet: ju tydligare innehållet på en webbplats är för läsaren, desto smidigare går det att använda de elektroniska tjänsterna på webbplatsen, samtidigt som de blir mer jämlika för alla användare.

Finalisterna i tävlingen för digitala tjänster valdes ur sammanlagt 54 bidrag genom två kvalomgångar. Tävlingens vinnare utnämns under evenemanget Sharing and Reuse Conference 2019 i Bukarest den 11. juni.

Mer information: Mervi Koivulahti-Ojala, Solution Architect, +358 40 5224827