Lingsoft släpper språkhanteringsverktyg för Adobe InDesign/InCopy CC

Lingsofts högklassiga verktyg för språkhantering är nu tillgängliga som insticksprogram till programmen Adobe InDesign/InCopy i Mac- och Windowsmiljö. Med Lingsofts insticksprogram som baserar sig på språkteknologi kan du korrekturläsa och avstava dina publikationer exakt och blixtsnabbt. Insticksprogrammen integreras enkelt och smidigt i InDesign och InCopy och förbättrar både användbarheten och produktiviteten.

Lingsoft Spelling hjälper användarna undvika stavfel och identifierar det centrala ordförrådet jämte böjningsformer och sammansatta ord utifrån analys av språkets struktur och utifrån de bästa tillgängliga språkresurserna.

Lingsoft Grammar hjälper användarna att undvika grammatik- och stilfel och ger dem möjlighet att definiera en egen rättskrivningspraxis.

Lingsoft Hyphenation avstavar i synnerhet sammansatta ord rätt och skapar vackra jämna spalter.

Lingsoft Thesaurus identifierar ordformen hos det valda ordet och böjer en ersättande synonym i samma form.

Lingsoft Proofreader innehåller alla fyra insticksprogram och är tillgängligt på finska, svenska, bokmål och danska för 99 € exkl moms per språk. Separata program finns också för andra språk och kostar 49 € exkl moms per program och språk.

Lingsofts språkhanteringsverktyg förbättrar kvaliteten och produktiviteten inom prepressfunktioner i mediebranschen. Verktygen är en oumbärlig hjälp för tidskrifts-, tidnings- och bokförläggare samt för reklam- och mediebyråer. Tack vare Lingsoft kan du ta i bruk och upprätthålla användarordböcker, avstavningsundantag och rättskrivningsanvisningar i hela organisationen, vilket gör att du kan säkerställa ett enhetligt och konsekvent språk. Med en kontorslicens är det lätt att ta i bruk insticksprogrammen i stora organisationer. Mer information får du genom att skicka e-post till adressen sales@lingsoft.fi.

Lingsoft leder vägen inom språk- och talteknologi

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språkteknologi. Företaget erbjuder sina kunder Language Management-tjänster såsom översättningar och ordlistor, verktyg för skribenter och läsare, dikterings- och programtextningstjänster, söktjänster, text mining, utbildningslösningar, röststyrda tjänster samt e-böcker. Bland annat språkgranskningsverktygen för sju språk i produktgruppen Microsoft Office kommer från Lingsoft. Lingsofts produkter fungerar i alla vanliga användarmiljöer och program. Lösningarna bygger på Lingsofts egenhändigt utvecklade språkstrukturanalys som idag är en etablerad standard världen över.