Lingsoft med på språkkonferensen #KIELI2019

Lingsoft med på språkkonferensen #KIELI2019

Lingsoft är med när språktjänstföretagen i Finland SKY ry ordnar språkkonferensen #KIELI2019 i Finlandia-huset den 5 september 2019. Under konferensen talar bl.a. Juha Tarvainen, CTO vid Lingsoft, om temat "Kieliteknologia tekoälyn mahdollistajana” (”Språkteknologi som möjliggör AI”). 

#KIELI2019 är som namnet antyder en konferens som fokuserar på språk och språktjänster 2019 och i framtiden. Arrangören SKY ry representerar finländska språktjänstföretag som verkar i Finland. Ett av dess huvudsyften är att göra språktjänsterna och de företag som erbjuder dem kända.

Temat för konferensen #KIELI2019 är ”KIELIBISNES – BISNESTÄ KIELESTÄ” (”SPRÅKBUSINESS – BUSINESS AV SPRÅK”). Temat är valt för att föra fram språkets betydelse inte bara inom konst och kultur utan också inom affärslivet under en tid när flerspråkighet har blivit en del av den dagliga verksamheten i många företag och en nyckel till framgång.

#KIELI2019 bjuder på intressanta presentationer och diskussioner för företag som erbjuder språktjänster samt för kunder som är intresserade av språktjänster, experter som samarbetar med språktjänstföretag och personer som arbetar för dem. Konferensen erbjuder en möjlighet att få information, hitta samarbetspartner och utveckla verksamheten i det egna företaget och yrkeskompetensen hos personalen.

Back to news