Lingsoft hjälper finländska riksdagens protokollbyrå arbeta på distans med hjälp av taligenkänning

Lingsoft hade i början av april nöjet att inleda ett unikt samarbete: Vi hjälper den finländska riksdagens protokollbyrås experter att arbeta på distans med hjälp av Lingsofts taligenkänningsstjänst. Protokollbyrån har på grund av de rådande undantagsförhållandena övergått till distansarbete, och vår taligenkänningstjänst står till deras förfogande fram till slutet av juni.

Finlands riksdags protokollbyrå upprättar protokoll från riksdagens plenum, i vilka man på ett tillförlitligt sätt, och i så ursprunglig form som möjligt, antecknar de diskussioner som förts i plenum, de beslut som fattats samt övriga händelser i plenum. Syftet är således att främja både riksdagens öppenhet och informationsförmedling.

Uppdaterade mötesprotokoll publiceras i riksdagens webbtjänst på så vis att den första protokollversionen med videoinspelningar finns tillgänglig redan ett par timmar efter plenum. Sessionsveckorna är ofta brådskande, sessionerna långa och protokollens kvalitet och tillförlitlighet måste kunna säkerställas i alla situationer.

Under undantagsförhållandena denna vår har betydelsen och svårighetsgraden i protokollbyråns arbete framhävts: Protokollbyrån betjänar beslutsfattare, medborgare och medier som distansarbete, ibland till och med under flera sessioner per dag, från morgon till kväll.

Finlands riksdag pilottestade Lingsofts tjänst för taligenkänning hösten 2019, med målet att utreda hur taligenkänning och kvalitetsgranskningsverktyg kunde underlätta och påskynda produktionen av protokoll samt översättningsprocessen. Resultaten var lovande och försöket fortsätter nu som ett specialfall för distansarbete under de följande tre månaderna. I distansarbetsförhållandena antas taligenkänningen avsevärt minska arbetsbelastningen.

Det är fint att för vår del vara med och stödja den finländska riksdagen i dess viktiga lagstiftningsarbete - och protokollbyrån i dokumenteringen och fördelningen av detta arbete!
 

Back to news