Lingsoft har gjort sin uppsättning nordiska NLP-verktyg tillgängliga via European Language Grid (ELG)

Målet med ELG-plattformen är att vara den främsta plattformen för europeisk språkteknologi och att tillhandahålla ett enkelt sätt att integrera språkteknologi i andra lösningar. ELG ger tillgång till hundratals kommersiella och icke-kommersiella språkteknologier för alla europeiska språk, både verktyg och tjänster samt datamängder och resurser.

ELG främjar både interoperabilitet genom att tillhandahålla ett standardiserat och enhetligt sätt att få tillgång till europeiska språkteknologier och skapar ett ekosystem för kommersiella och icke-kommersiella leverantörer och utvecklare av europeisk språkteknologi samt forskare och kunder.

European Language Grid främjar den flerspråkiga europeiska digitala inre marknaden inom språkteknologi samt skapa nya arbetstillfällen, nya marknader och nya möjligheter.

Genom öppna ansökningsomgångar gav ELG ekonomiskt stöd till pilotprojekt för att visa hur användbart European Language Grid är som plattform och även som ett europeiskt projekt och initiativ. Lingsoft deltog i den första öppna ansökningsomgången, då totalt 110 projektförslag godkändes för utvärdering, och Lingsoft var ett av tio projekt som fick finansiering.

Målet är att alla våra språkteknologiska lösningar både för tal och text kommer att finnas tillgängliga via ELG. Lingsoft är stolta över att vara en del av detta europeiska initiativ och bidra till skapandet av ett europeiskt ekosystem för språkteknologi.

Alla verktyg från Lingsoft som finns tillgängliga just nu kan ses här: https://live.european-language-grid.eu/catalogue/search/Lingsoft?resource_type__term=Tool/Service

https://www.european-language.grid.eu/ 

 

Etiketter
Back to news