Lingsoft har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Lingsoft Language Services Ab i Helsingfors och Åbo märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland. Till de språktjänster som Lingsoft producerar hör bland annat översättningstjänster, innehållsproduktionstjänster, textningstjänster, dikteringstjänster och språktjänster.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Det främsta kriteriet för att bevilja märket är alltid att produkten ska vara tillverkad eller tjänsten producerad i Finland. Därtill ska de inhemska kostnadernas andel av tjänstens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent. Ett företag som ansöker om Nyckelflaggan för en tjänst ska dessutom ha en avsevärd inhemsk ägarandel, en styrelse med verksamhet i Finland och huvudkontor i Finland.

– Nyckelflaggan beskriver vår verksamhet mycket bra, säger Lingsofts Chief Customer Officer Ilona Eloranta.

– Vi är det största språktjänsthuset i Finland som är helt i finskägt. I vårt företag sysselsätter vi cirka 100 språkexperter i Finland och dessutom har vi ett omfattande nätverk av finländska underleverantörer. Jag tror att betydelsen av tjänster som produceras just i Finland i dessa tider blir allt viktigare när företag väljer en tjänsteproducent, konstaterar Eloranta.

Märket Nyckelflaggan är mycket välkänt. Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner över 90 procent av konsumenterna i Finland till Nyckelflaggan mycket eller ganska väl. Bland företagens beslutsfattare uppgår kännedomen till 92 procent. De flesta finländare (75 procent) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt.

Nyckelflaggans varumärkeschef Nina Pohjoiskoski konstaterar att köpet av en inhemsk produkt upplevs som samhälleligt påverkande och ett aktivt val som bidrar till Finlands konkurrenskraft och välstånd.

– Konsumenterna förknippar Nyckelflaggan med positiva föreställningar om inhemskhet, tillförlitlighet, trygghet, ansvarsfullhet och sysselsättningsskapande. Genom Nyckelflaggan kan företagen kommunicera viktiga värderingar till konsumenter och kunder. 92 procent av företagen med Nyckelflaggan säger också att märket bidrar till försäljningen av produkter och tjänster, berättar Pohjoiskoski.

Ytterligare information

Ilona Eloranta, Chief Customer Officer, Lingsoft Language Services Ab, 040 573 6778, ilona.eloranta@lingsoft.fi

Nina Pohjoiskoski, vaumärkeschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 050 344 60 48, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi

Lingsoft är ett fullservicespråkhus, Finlands och Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologiska lösningar. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, hantering, produktion och hantering av både talat och skrivet språk. Lingsoft har över 30 års erfarenhet av flerspråkiga kommunikationstjänster, allt från översättningar för Finlands offentliga förvaltning och EU-organ till programmering och innehållsproduktion; det senaste tillägget i vårt tjänsteutbud är videotextning. Oberoende av om utmaningen är flerspråkighet, växelverkan, tillgänglighet, begriplighet, sökbarhet, produktivitet, effektivitet eller kvalitet, står språket i centrum - text, tal och betydelser.

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som kan beviljas till produkter som tillverkas och tjänster som produceras i Finland. Ca 4 200 produkter, produktgrupper eller tjänster bär Nyckelflaggan. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Förbundet för Finländskt Arbete strävar efter att främja uppskattningen för finländskt arbete och dess framgång. Förbundet administrerar märken som vittnar om finländskt arbete, påverkar köpbeslut och utmanar arbetslivet till förnyelse.

Back to news