Lingsoft firar Europeiska språkdagen

Lingsoft firar Europeiska språkdagen i mångspråkighetens och den språkliga tillgänglighetens tecken. Tydligt språk och kommunikation på många språk i många kanaler ger alla tillgång till digitala tjänster, vare sig det gäller egna hälsouppgifter, tv-program eller EU-lagstiftning.

Lingsoft är också i år med och arrangerar evenemang under Europeiska språkdagen. Dessa ordnas i Åbo stadsbibliotek i Studio onsdagen den 26 september 2018. Evenemanget riktas till skolelever, lärare, språkstuderande och alla som brinner för språk.

Mottot för språkdagen är i år Kielestä kiinni – Fast i språket – Die gerettete Zunge med mångspråkighet och nya vindar inom språklärande som bärande teman. Under evenemanget lyfter man särskilt fram tyska språket och Österrike, som är ordförande för EU resten av året. Österrikes ambassadör Maximilian Hennig är också med och firar Europeiska språkdagen i Åbo.

På programmet står under språkdagen på eftermiddagen kl. 15–17 en grupp föreläsningar som ger intressanta perspektiv på såväl språklärande och skolornas mångspråkiga vardag som internationell jobbsökning. Lingsoft lyfter fram språklig tillgänglighet i digitala tjänster. Lingsofts kundupplevelsedirektör Maria Leinonen ger på eftermiddagen i sitt anförande i huvudbiblioteket en inblick i hur tydligt språk och kommunikation på många språk i många kanaler ger alla tillgång till digitala tjänster, vare sig det gäller egna hälsouppgifter, tv-program eller EU-lagstiftning. Digitalitet hänger inte på språket! 

Bekanta dig med programmet under språkdagen:
https://www.varsinais-suomi.fi/sv/europe-direct-egentliga-finland/aktuellt

Följ händelserna under språkdagen på Twitter: 
#kielipäivä2018
#språkdagen2018
#EDLangs
#EuropeForCulture
#eu2018at 
@Lingsoft

Välkommen att fira Europas språkliga och kulturella mångfald med oss!

Evenemanget ordnas som ett samarbete mellan Europe Direct Egentliga Finland, Åbo stadsbibliotek, Åbo universitet, Åbo Akademi, Diakoniyrkeshögskolan, Österrikes ambassad, Egentliga Finlands TE-byrå/EURES-tjänster, Luckan, Lingsoft Ab, Schuman-sällskapet rf, Åbo finska arbetarinstitut, FÖTF - Finlands översättar- och tolkförbund rf, Åbonejdens språklärarförening rf/SUKOL.