Europaforumet i Åbo undersöker unionens ställning i en föränderlig värld

 

Europaforumet ordnas för femte gången i Åbo 24–26.8.2022. Forumet samlar återigen de främsta namnen inom politiken, experter från olika områden, representanter för organisationssektorn och näringslivet, och naturligtvis allmänheten för att diskutera Europas och EU:s framtid. 

Även i år arbetar Lingsoft som partner till Europaforumet i Åbo genom att erbjuda tillgänglighetstjänster till forumets arrangörer och programproducenter. Syftet med forumet är att föra politik och samhällsdiskussion närmare allmänheten, och det uppnås bäst genom att alla kan följa med i diskussionerna. Lingsoft producerar undertexter till foruminspelningarna för att göra diskussionerna tillgängliga. 

Forumets programavsnitt behandlar det europeiska samarbetet och samhällets resiliensförmåga, EU:s globala roll särskilt inom ekonomin, det förändrade utrikespolitiska läget såväl nationellt som internationellt samt energifrågor och den gröna omställningen.

”Europaforumet i Åbo är det viktigaste forumet för vår nationella EU-diskussion. Sällan har det
varit viktigare att diskutera riktningen för Finlands EU-politik och Europas framtid
än nu”, kommenterade premiärminister Sanna Marin, en av talarna vid evenemanget, på webbplatsen för Europaforumet.

I år kommer även allmänheten att kunna närvara och evenemang kommer att hållas på flera olika platser, främst hotell Radisson Blu Marina Palace, Åbo stadsteater och Hansatorget. Temat i år är Finlands och EU:s ställning som en del av den föränderliga internationella ordningen. Alla evenemang kan även följas på distans på webben.

Lingsoft har haft ett nära samarbete med EU som dess översättningspartner i nästan 20 år. Lingsoft levererar översättningar till finska och svenska från unionens alla officiella språk och upprätthåller en samling sammanfattningar av unionens regelverk. Tack vare översättningarna är de olika organens handlingar tillgängliga för alla på deras modersmål samtidigt som sammanfattningarna öppnar upp unionens lagstiftning och beslutsfattande i en mer lättillgänglig, kortfattad form på alla officiella EU-språk för såväl allmänheten som till exempel kommunala aktörer och företag.

Programmet för Europaforumet hittar du här: https://europeforum.fi/ohjelma/.
Läs mer om Lingsofts tjänster här: www.lingsoft.fi.

Mer information: 
Ossi Tuusvuori
Senior Advisor
Lingsoft Ab
+358 40 7608280
 

Etiketter
Back to news