Esbo stad börjar använda Lingsofts lösning för taligenkänning

Esbo stad har valt Lingsoft Language Services Ab som leverantör av en lösning för taligenkänning som ska användas av yrkesprofessionella inom social- och hälsosektorn. Avtalet gäller tills vidare och anskaffningens uppskattade värde är 540 000 euro under fyra år. Målet är att lösningen för taligenkänning ska minska behovet av textbehandling samt effektivera uppgörandet av patientjournaler.

Patientdokumentationen är en väsentlig del av vårdprocessen och uppgifterna måste vara felfria och snabbt tillgängliga. Anteckningarna görs vanligtvis genom diktering. Textbehandlarna lyssnar på dikteringarna och skriver ner dem till text i patientdatasystemet. Det är en långsam process och i vårdstigens olika faser är man ofta tvungen att vänta på att texterna ska bli klara. Med Lingsofts lösning för taligenkänning kan yrkesprofessionella själva nästan i realtid se och granska de patientuppgifter som dikteras. Genom kvalitativ och smart taligenkänning blir patientdokumentationen betydligt snabbare, vilket har en positiv inverkan på hela vårdkedjan.

Lingsofts lösning för taligenkänning är baserad på den bästa finländska akademiska forskningen och Lingsofts egen produktutveckling. Lingsofts lösning fungerar som en datasäker molntjänst. Lingsoft har skräddarsytt taligenkänningen som baseras på maskininlärning så att den ska förstå både finska språket och hälso- och sjukvårdens fackterminologi. Lingsofts lösning för taligenkänning används till exempel i SYNLABs diktering av patologiska prov.

Läs mera om Lingsofts lösningar för bättre produktivitet på adressen https://www.lingsoft.fi/sv/losningar/produktivitet.