Docker- och API-workshop

Lingsoft arrangerade en docker- och API-workshop för nybörjare som en del av vårt "Microservices at Your Service" -projekt. Filip Ginter och Juhani Luotolahti från Turku NLP-gruppen hjälpte Lingsofts Sebastian Andersson med workshoppresentationerna. Workshoppen riktar sig till personer som är intresserade av tal- och språkteknologiutveckling och som är nybörjare på REST-API:er och Docker. Hela workshoppen spelades in och kan ses här. Presentationerna innehåller praktiska exempel med kod som också kan laddas ner och testas. 

Docker erbjuder ett praktiskt sätt att lägga in programvaruverktyg och -modeller i ett paket som gör det mycket enkelt för andra programvaruutvecklare och dataforskare att använda dessa verktyg och modeller. Enligt Wikipedia (översatt från engelska): ”[Docker är] en uppsättning plattform som en tjänst-produkter (PaaS) som använder virtualisering på OS-nivå för att tillhandahålla programvara i paket [...]”. Det Docker-paket som skapas kallas för en ”bild” (image). Bilden är en fil som kan kopieras och delas enbart med dina kolleger eller så kan den registreras hos exempelvis DockerHub och delas med hela världen!

Genom att lägga till en webbtjänst-API till din programvara och placera den i en Docker kan man arrangera många olika typer av verktyg och modeller i en mikrotjänstarkitektur som liknar hur European Language Grid (ELG) och många andra Saas/PaaS är organiserade, inklusive Lingsofts egna SaaS. Den främsta fördelen är att det är mycket lätt att ersätta föråldrade verktyg/modeller med toppmodern teknik från exempelvis de stora tal- och språkteknologi-plattformarna med öppen källkod på GitHub, ELG, Hugginface etc. Det är mycket viktigt inom det snabba området artificiell intelligens, även inom tal- och språkteknologi.

Etiketter
Back to news