Talsyntes

Förutom att man kan omvandla tal till text med taligenkänning kan man även omvandla text till tal med hjälp av talsyntes. Lingsofts kunder använder talsyntes i exempelvis automatisering av kundservice eller för att öka tillgängligheten för elektroniska tjänster. Vi tillhandahåller talsyntes på alla de europeiska huvudspråken.