Taligenkänningsprocess efter behov

Det finns olika sätt att producera text med hjälp av tal. Taligenkänning online och röststyrning är för den breda allmänheten kända fenomen från många konsumentprodukter, men passar även bra för lösningar på organisationsnivå. Den för många mer okända tekniken med taligenkänning offline fungerar som bäst när man vill frigöra experternas tid och händer till att göra annat än att skriva. Olika taligenkänningsmetoder utesluter inte varandra, och samma lösning kan användas för flera olika användningsområden. 

Taligenkänning offline –en del av produktionsprocessen

Taligenkänning offline sker i bakgrunden av dikteringsprocessen. När en läkare har dikterat patientjournalerna skickas en färdig ljudfil för identifiering och den text som produceras med hjälp av taligenkänning granskas i efterhand så att den motsvarar ljudfilen. Ofta effektiviseras taligenkänning offline med hjälp av centraliserad textbehandling antingen inom organisationen eller genom att anlita en extern leverantör. Lingsoft drar nytta av taligenkänning offline i sina transkriberings- och programtextningstjänster.

Röststyrning – styrning av användargränssnitt via tal

Med hjälp av röststyrning kan man styra en enhet eller ett program. Funktionerna fastställs på förhand och taligenkänningsmodellen optimeras för att identifiera ord eller meningar som används som kommandon. Lingsofts kunder använder främst röststyrning som en del av automatiserade telefontjänster, där uppringaren använder kommandon som en del av tjänsten. Dessutom används röststyrning som en del av lösningar som bygger på taligenkänning online och offline, som exempelvis i transkriberings- och programtextningslösningar inom hälso- och sjukvården. Förutom att identifiera kontinuerligt tal kan man med röststyrning exempelvis byta rad, ta bort ord eller ändra teckensnitt.