Offentlig förvaltning

public-administration-k.jpg

Case Hansel: Språktjänster för statsförvaltningen

Lingsoft har varit statsförvaltningens officiella leverantör av översättningstjänster ända sedan det första Hansel-ramavtalet. Det nuvarande ramavtalet gäller fram till slutet av 2020 och omfattar ett bredare utbud av språktjänster än tidigare.

Case Alla kan skriva: Välbefinnande genom språkundervisning

Läskunnighet får allt större betydelse i en alltmer digitaliserad värld. Lingsoft utvecklar nya generationens Invigos-inlärningsplattform för språkundervisning. Inlärningsplattformen utvecklas inom ramen för Alla kan skriva-projektet, som har som mål att göra språkundervisning roligt och individanpassat och framför allt väsentligt förbättra allas förutsättningar för att lära sig att skriva.

Case Suomi.fi: Bättre språklig tillgänglighet med hjälp av språkteknologi

I november 2018 levererade Lingsoft en lösning under namnet Laatuagentti (Kvalitetsagenten) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att hjälpa offentliga tjänsteleverantörer att skriva förståeliga, felfria och tillgängligare tjänstebeskrivningar.