Informationsteknologi

information-technology.jpg

Case IBM: IBM och Lingsoft – unikt värde tillsammans

I Finland har analysen av stora datamängder till stor del byggt på analys av strukturella och numeriska data, eftersom det är osedvanligt svårt att automatiskt hantera det finska språket. Från och med sommaren 2018 ligger Lingsofts språkanalys bakom IBM Watson Explorers förståelse för finska och svenska. Partnerskapet öppnar nya dörrar inom finskspråkig textanalys. 

Case Agentum: Strategisk information med branschuppföljning

Information som är viktig för företagen ur en strategisk och operativ synvinkel ligger splittrad mellan flera olika källor. Det kan ta en stor del av arbetstiden när man måste följa upp dem. Med hjälp av Lingsofts Agentum-tjänst kan man automatisera rutinuppgifter i anslutning till insamling av information.