Hälsovård

Tammerfors stad: Registrering av hög kvalitet genom taligenkänning

De anställda på Tammerfors stads socialtjänster blev förtjusta i att använda taligenkänningstjänsten Lingsoft Speech Service för att registrera kunddokumentation. I och med att registreringen går snabbare och kvaliteten höjs fick användarna mer tid över till arbetet med kunderna. 

Auria: Gräva guld i patientjournaler

Det är utmanande att maskinellt utnyttja patientjournaler som är skrivna i form av fritext, eftersom även enkla saker kan uttryckas på många olika sätt. Lingsoft ansvarar för indexering och textutvinning av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts datapool i samarbete med Auria Tjänster. 

THL: Effektiv rättsmedicinsk dikteringsprocess

En betydande andel av de rättsmedicinska sakkunnigas vardag går åt till att skriva ner information. Lingsofts taligenkänningsservice är numera en del av den rättsmedicinska dikteringsprocessen vid Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av taligenkänning har man lyckats påskynda handläggningen av dokument utan att dokumentationens kvalitet blivit lidande. 

Kvalitetsverktyg för textbehandling inom hälso- och sjukvården

Lingsofts lösningar för taligenkänning och kvalitetsverktyg för texthanterare inom hälsovården gör vardagen smidigare och arbetet mer meningsfullt. Samtidigt effektiveras patientdokumentationen.