Hälsovård

healthcare.jpg

Case SYNLAB: Effektiv dikteringsprocess

En betydande andel av hälso- och sjukvårdspersonalens vardag går åt till att skriva ner information. Lingsoft erbjuder SYNLABs patologer skräddarsydd taligenkänning som en del av deras process vid diktering av provresultat genom en lätt och användarvänlig webbaserad lösning.

Case Auria: Grävä guld i patientjournaler

Det är utmanande att maskinellt utnyttja patientjournaler som är skrivna i form av fritext, eftersom även enkla saker kan uttryckas på många olika sätt. Lingsoft ansvarar för indexering och textutvinning av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts datapool i samarbete med Auria Tjänster.