Maskinöversättning: gott, ont eller ”lagom fult”?

händerna på datorns tangentbord

Under de senaste åren har en ny generation maskinöversättningar som bygger på artificiell intelligens revolutionerat vanliga konsumenters vardag och arbetet inom professionell översättning. Automatisk översättning finns tillgänglig i webbtjänster och i plattformar för sociala medier, där den ofta hjälper användaren att förstå vad i innehållet som är relevant. Ibland leder dock automatiska översättningar till missförstånd, frustration eller till och med genans, vilket gör att både kundupplevelsen och bilden av organisationens varumärke blir lidande. I följande GOF-analys™ får du tips på när och hur maskinöversättning bäst kan hjälpa just din organisation. 
 

Maskinöversättningens ”stora ankomst” har förutspåtts i årtionden, men ända fram till de senaste åren har förhoppningarna i allmänhet omvandlats till skepticism när man har genomfört experiment. Den automatiska översättaren har inte behärskat grammatiken och böjningarna i synnerhet i de små språken i norr, för att inte tala om kundspecifika stilistiska uttryck, tonläge eller fackterminologi. Både kunder och yrkesverksamma inom översättningsbranschen har med rätta oroat sig för översättningsfel i helautomatiska översättningar och deras användbarhet.

I och med utvecklingen av artificiell intelligens och så kallad neural maskinöversättning (NMT) har kvaliteten på maskinöversättningar dock förbättrats avsevärt. Så hur kombinerar du de tids- och kostnadsfördelar som en ”översättningsmotor” ger med begriplig och användarvänlig kommunikation och en kundupplevelse som främjar varumärket?


Det goda #1: Maskinöversättning är proffsens bästa vän

Maskinöversättningar hanteras bäst av proffs. Forskningsföretaget Gartner uppskattar i sin artikel att 75 procent av översättarnas arbete kommer att bestå av maskinöversättning eller efterredigering år 2025. En maskinöversättning av bra kvalitet gör översättarens arbete mer effektivt och snabbar på ledtiden för översättningsprocessen, sänker kostnaderna och bidrar till att få ut produkten på nya marknader så snabbt som möjligt. 

Efterredigering av maskinöversättning skiljer sig från traditionellt översättningsarbete. De mest avancerade språktjänstföretagen utvecklar kontinuerligt inte bara tekniken för maskinöversättning utan även själva översättningsprocessen, nya effektiva arbetsmetoder och språkexperternas kompetens. Det är alltså en faktor att ta hänsyn till när du väljer leverantör av maskinöversättningstjänster.


Det goda #2: Keep it Simple, Sweetheart

Innan du börjar använda maskinöversättning måste du veta vad du vill använda det till. De största fördelarna med maskinöversättning får man när man översätter entydiga och tydliga faktatexter, såsom rapporter, manualer och instruktioner. Ju färre tolkningar och stilistiska grepp en text innehåller, ju bättre klarar maskinen av den och desto snabbare och effektivare blir det att färdigställa texten. 

Ämnet är också viktigt för att maskinöversättning ska fungera. Vanliga lösningar för maskinöversättning bygger på språkmodeller som lärts upp med utgångspunkt i ett stort antal texter. Befängt nog är det just därför som maskinöversättningen lätt snubblar på sällsynta ord eller specialtermer: de förekommer sällan i läromedel och maskinen kan inte känna igen sammanhanget för de olika orden. Om du överväger att använda en lösning för maskinöversättning bör du alltså se till att tekniken ger dig möjlighet att implementera din organisations egen terminologi.


Det goda #3: Skräddarsydd maskinöversättning enligt mängd

Om din organisation ständigt producerar stora mängder innehåll för ett visst syfte kan det vara en lönsam investering att skräddarsy maskinöversättningen . På så sätt lär sig maskinöversättningen att ta hänsyn till stilistiska särdrag och terminologi i texterna. Anpassning kräver att det finns ett stort antal konsekventa tvåspråkiga översättningar av hög kvalitet och att man definierar nyckeltermer, deras översättningsmotsvarigheter och metadata. 

Maskinöversättning är alltså inte ett automatiskt svar på alla översättningsproblem, men i händerna på proffs är det ett bra verktyg. Samarbete mellan människa och maskin behövs fortfarande före, under och efter översättningsprocessen. Om du behöver råd, stöd eller personer som tillhandahåller rådgivning samt gör förberedelser och underhållsarbete behöver du inte oroa dig: en kompetent språktjänstpartner kan också hjälpa dig med insamling av inlärningsmaterial, bearbetning och berikning av språkdata och i arbetet med utveckling av terminologi.


Det onda: Ryktesrisk eller affärsrisk?

Så maskinöversättningen behöver än så länge någon att hålla i handen: utan efterredigering kan den automatiskt översatta texten i bästa fall innehålla dumma eller irriterande, i värsta fall livshotande fel. En dålig översättning är alltid en ryktesrisk, men ibland också en verklig affärsrisk. 

Och det finns fortfarande innehåll för vilket inte ens samarbetet mellan människa och maskin hjälper. Exempelvis marknadsföringsmaterial kräver vanligtvis en kreativ översättning (transcreation), men en klumpig maskinöversättning sätter snarare krokben för språkexperten när det gäller att anpassa stilen eller tonen eller vid optimering av flerspråkiga sökmotorer. Slutresultatet kan bli bristfälligt – och tiden och kostnaden för att producera det kan mångdubblas. 


Det ”fula”: Ibland räcker det med ”bra nog”

Ibland är dock en medelmåttig maskinöversättning bättre än ingen översättning alls. Enligt en undersökning från Gartner föredrar 66 procent av konsumenterna att handla i webbutiker på sitt eget språk. I en översättning som är ”bra nog”  – som till exempel gjorts med hjälp av en skräddarsydd maskinöversättningslösning som är integrerad i e-handelsplattformen och är optimerad för den aktuella terminologin – kan du ge konsumenterna en bra kundupplevelse, förkorta tiden för att lansera nya produkter på marknaden och öka försäljningen.

Maskinöversättning som är ”bra nog” kan också bidra till ökad tillgänglighet och integration. I vissa situationer kan det vara det enda sättet att få information på ditt eget språk, vilket till och med kan vara livsviktigt i en krissituation. Med hjälp av maskinöversättning kan till exempel den offentliga förvaltningen använda sina egna kanaler för att kommunicera mer effektivt med alla språkgrupper och se till att budskapen förmedlas på ett tillförlitligt sätt och inte utgör desinformation. Europeiska unionen har till exempel redan under många år främjat utvecklingen av en maskinöversättningslösning mellan alla de europeiska språken genom flera olika projekt. Maskinöversättning kan alltså också vara ett viktigt verktyg för demokrati och jämlikhet.
 

Lingsoft är Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologilösningar och erbjuder ett brett utbud av översättnings- och språktjänster samt utvecklar språkresurser, särskilt på finska, svenska och andra nordiska språk. Lingsofts maskinöversättningslösning och andra former av språkteknologi är tillgängliga på plattformen European Language Grid samt som SaaS-tjänst som tillhandahålls av Lingsoft. Kontakta oss och be om mer information om våra tjänster och lösningar!
 

Back to blog