Hur beställer jag bra undertexter?

kaksi henkilöä katsoo televisiota, jossa näkyy uutistenlukija ja tekstitykset


Undertexter är användbara, inte bara för döva, utan även för hörselskadade, språkstuderande och människor som helt enkelt inte kan ha på ljudet på sin enhet. Med översatta undertexter når din video en bredare publik. Vi har sammanställt en checklista om undertexter för beställare.

1. Se till att lämna utrymme för undertexter längst ner på videon.

Ta hänsyn till undertexterna redan vid planeringsstadiet för videon och lämna om möjligt tillräckligt med s.k. tomt utrymme. Framför allt bör andra texter i din video, till exempel namnet på en intervjuperson, och andra viktiga element, placeras i videon så att de inte hamnar bakom undertexterna.

2. Berätta för oss vilka språk som talas i videon och vilket språk du vill ha på undertexten.

Undertextaren måste kunna språket som ska textas. Vänligen berätta i förväg vilka språk som talas i videon, så att vi kan reservera en undertextare som behärskar rätt språk. Om det talas fler än ett språk i din video är det lättare att skapa flerspråkiga undertexter om du också kan ange tidsstämplarna för de ställen i videon där de olika språksektionerna börjar.

Berätta också till vilket språk du vill ha undertexterna – behöver du undertexter på det språk som talas i videon, eller behöver du kanske undertexter på ett annat språk?

3. Berätta för oss i vilket format du vill ha undertexterna. 

Undertexter kan levereras inbrända på videon eller som en separat fil (t.ex. srt, vtt). Undertexter i en separat fil kan stängas av i videospelare (t.ex. Youtube). Undertexter inbrända på videon kan inte döljas, men inbrända undertexter kan inte heller stängas av i misstag.

Om du vill ha inbrända undertexter i din videofil behöver du en högkvalitativ version av videon i hög upplösning. En lägre upplösning räcker för en separat srt-fil.

4. Videoproduktioner är planerade i förväg, så det är också värt att i tid meddela undertextaren om framtida behov

Undertexter kan levereras inom en stram tidtabell utan förvarning, men då tillkommer även en tilläggsavgift.

5. Skicka videofilen som ska få undertexter.

Undertextaren behöver en videofil, som vanligtvis är i mp4- eller avi-format. Observera att det i princip inte går att ladda ner videor från Youtube, så det räcker inte med enbart en länk till en Youtube-video. Om du bara behöver undertexter som en undertextningsfil (inte inbrända), räcker det med en video med lägre upplösning som är snabbare att bearbeta.

6. Skicka bara den slutliga versionen av videon som ska få undertexter.

Undertexter görs för den färdiga videon först då alla redigeringar har gjorts. Om videon redigeras i ett senare skede (till exempel något raderas) kommer undertexternas tidsstämplar inte längre att passa in.
 

PS Undertexter kan levereras direkt till publiceringsplattformen om du vill, fråga oss för mer information!

Avainsanat
Back to blog