Från tal till text: Transkribering

leende kvinna att skriva på datorn med hörlurar på huvudet

Högskolorna och det övriga vetenskapssamfundet använder transkribering för att omvandla ljud- och videomaterial till textdata, som är enklare att använda som hjälpmedel i vetenskaplig forskning. Förutom olika intervjuundersökningar har coronapandemin avsevärt ökat antalet gruppdiskussioner och webbinarier som hålls via video, det är också möjligt att skicka till exempel Teams-möten i form av videoinspelningar för transkribering.

Ett annat stort tema sedan 2020 har varit video- och ljudmaterialets tillgänglighet, eftersom det sedan EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft har funnits en skyldighet för audiovisuella publikationer att producera en transkribering. Till exempel behöver poddar transkriberas för att innehållet ska vara tillgängligt för alla användare. Nedan berättar vi om olika transkriberingssätt och några saker som det är bra att ta i beaktande när man planerar transkriberingen.

Hur noggrant transkriberar man?

För transkribering av forskningsintervjuer kan man välja antingen bastranskribering eller exakt transkribering. Vid transkribering på basnivå transkriberas talet utan upprepningar, tvekan och ordlös kommunikation, såsom pauser , medan man vid exakt transkribering försöker producera en transkribering som så exakt som möjligt motsvarar talet. Bastranskribering är alltså en något uppsnyggad och mer läsarvänlig text, medan exakt transkribering kan användas för att närmare undersöka talets olika egenskaper samt icke-språkliga faktorer, såsom suckar eller pauser. Transkriberingen kan också göras på standardspråk, vilket i praktiken innebär att det talspråkliga i materialet försvinner och att man använder skriftspråk.

Det material som ska transkriberas kan till exempel vara en öppen intervju (temaintervjuer, gruppintervjuer), en strukturerad intervju eller en halvstrukturerad intervju (blankettintervjuer). Vi kan skräddarsy transkriberingar efter forskningens behov genom att till exempel anonymisera, lägga till tidsstämplar eller använda särskilt överenskomna projektspecifika transkriberingsmarkeringar.

Vad är det bra att tänka på i planeringen av transkriberingsprojektet?

Redan i inspelningens produktionsfas är det bra att uppmärksamma exempelvis ljudkvaliteten. Försäkra dig om att talarnas röst hörs, att de talar tillräckligt nära mikrofonen och att internetuppkopplingen är stabil om det till exempel handlar om ett videosamtal. Observera att vi debiterar för hela inspelningens längd vid transkribering, så det är bra att redigera bort eventuella tomma eller irrelevanta bitar från den slutliga inspelningen. Filens storlek påverkar i hög grad hur smidigt det är att överföra och hantera materialet, så du bör skicka oss en så lätt version av videofilen som möjligt, till exempel med lägre upplösning. Vid beställning är det bra om du åtminstone ger oss följande uppgifter: Vilket/vilka språk som talas på inspelningen, vilken nivå av transkribering du vill att inspelningen ska ha, hur många talare som är med på inspelningen och  eventuellt om materialet innehåller specialtermer eller särskilda dialekter. På så sätt får vi igång transkriberingsprocessen så snabbt som möjligt och kan välja de proffs som passar bäst för projektet.

Läs mer om Lingsofts transkriberingstjänst här.

Avainsanat
Back to blog