Effektiv dikteringsprocess

synlab_logo.png

En betydande andel av hälso- och sjukvårdspersonalens vardag går åt till att skriva ner information. Lingsoft erbjuder SYNLABs patologer skräddarsydd taligenkänning som en del av deras process vid diktering av provresultat genom en lätt och användarvänlig webbaserad lösning.

SYNLAB är Europas största företag inom laboratorietjänster. I SYNLABs tjänster ingår bland annat patologitjänster, det vill säga medicinska analyser som bygger på vävnads- och avföringsprov.

Patologens vardag kretsar ofta kring att undersöka prover i mikroskop. Ett utlåtande ges för varje prov som analyseras, som patologen antingen skriver själv eller dikterar och låter en transkriberare skriva ner. Patologen analyserar tiotals prover varje dag, och oavsett hur dokumentationen sker tar det en stor del av arbetstiden i anspråk. 

Lingsoft har skapat en taligenkänningslösning åt SYNLAB som omvandlar det patologen dikterar till text nästan i realtid. Lösningen är molnbaserad, det vill säga den används via en webbläsare. Det är lätt att börja använda lösningen, för den kräver inga användarspecifika installationer på en dator eller att användaren lär programmet sin röst. Transkriberaren behöver inte heller lära upp taligenkänningen genom att lägga till enskilda ord i programmet. Innan systemet började användas på SYNLAB skräddarsydde Lingsofts experter taligenkänningen så att den i synnerhet kunde känna igen fackterminologin inom patologi med hjälp av maskinell inlärning. 

Lösningen effektiviserar SYNLABs process vid diktering av provresultat betydligt: med hjälp av taligenkänning av hög kvalitet kan man snabbt få tal till text utan extern textbehandling. Patologen dikterar utlåtandet i användargränssnittet och överför det med ett klick till provsystemet. Lösningen kan även kompletteras med exempelvis kvalitetskontroll eller verktyg för textanalys och strukturering.