Robotredaktören läser bakgrundsmaterialet

En stor del av journalisternas arbete går åt till att undersöka bakgrundsmaterial. Lingsoft har levererat en lösning till Aamulehti, en robotredaktör som  sållar fram intressanta ämnen från bakgrundsmaterial och därmed påskyndar journalisten arbete. 

Aamulehti är Finlands näst största tidning, både på nätet och som tryckt. Aamulehti rapporterar främst om evenemang i Tammerfors och Birkaland. En stor del av journalisternas arbete sker före det egentliga skrivandet, när de söker intressanta nyheter och undersöker vad som ligger bakom fenomen. Som källor används bland annat stads- och kommunfullmäktiges föredragningslistor och protokoll.

Det är tidskrävande och jobbigt att plöja igenom materialet utan ordentliga arbetsredskap. Arbetet blir inte lättare av den snäva tidtabellen, eftersom man i synnerhet när webbnyheterna blivit vanligare vill dela med sig av informationen i realtid, om möjligt. Lingsoft har levererat en lösning till Aamulehti, en robotredaktör som sållar fram intressanta ämnen från bakgrundsmaterial och därmed påskyndar journalisten arbete.

Mer tid att skriva

Lingsofts robotredaktör monitorerar i huvudsak stads- och kommunfullmäktiges material, och bland dem söker den efter aktuella ämnen som eventuellt är intressanta för journalister och läsare, och som Aamulehti har definierat. Liksom Lingsofts övriga lösningar, hittar robotredaktören nyckelorden i alla möjliga böjningsformer. Lösningen noterar även synonymer och närliggande begrepp, något som avsevärt förbättrar analysens kvalitet.

Robotredaktören hjälper Aamulehti att skapa aktuella nyheter; den går igenom material genast då det publicerats och rapporterar sina fynd två gånger om dagen till journalisternas e-post. Mejlet innehåller en kort sammanfattning av varje nyhetsärende som hittats samt länkar till det ursprungliga materialet. Journalisterna kan snabbt kontrollera om dessa dokument innehåller sådant som intresserar läsarna. Genom att automatisera bakgrundsarbetet kan journalisterna koncentrera sig på själva skrivandet. Dessutom har lösningen hjälpt till att hitta information som annars inte skulle ha hittats.

Lingsoft har utvecklat en robotredaktör i samarbete med Aamulehti, Svenska social- och kommunalhögskolan som är en del av Helsingfors universitet och det svenska företaget Journalist ++. Projektet finansierades av kommunikationsbranschens forskningsstiftelse.