Artificiell intelligens revolutionerar innehållsbeskrivningen

Videor har blivit en allt viktigare del av elektronisk kommunikation, men de har ofta en kort livscykel. Med hjälp av de tekniker som utvecklas inom MeMAD-projektet kan man omvandla videoinnehåll till text och metadata i industriell skala. Lingsoft fokus i projektet ligger särskilt på taligenkänning och ämnesordsindexering.

Videor har ofta en kort livscykel. Det går långsamt att hitta information i audiovisuellt material och det är långsamt och dyrt att skapa textning och metadata som förbättrar sökbarheten, som exempelvis att skapa och tajma ämnesord manuellt. 

Det treåriga EU-finansierade projektet MeMAD tar sig särskilt an utmaningen bland producenter inom mediebranschen att få kontroll över omfattande videomaterial. Med hjälp av de tekniker som utvecklas inom MeMAD-projektet kan man omvandla videoinnehåll till text och metadata i industriell skala. MeMAD ökar tillgängligheten för audiovisuellt material, inte bara för innehållsproducenter utan även för tittarna: undertextade videor kan användas av hörselskadade och av dem som lär sig språk samt egentligen av vem som helst som vill titta på videor utan ljud – och vem vill inte det ibland.
 
Automatisk beskrivning av innehåll i form av text kan revolutionera hanteringen av stora videosamlingar och göra det möjligt att återvinna tidigare producerat material och använda det för nya ändamål. ”En ny sorts sökbarhet, tillgänglighet och personlig serviceupplevelse med hjälp av artificiell intelligens är i fortsättningen viktiga framgångsfaktorer för den europeiska mediebranschen. Innehållsförståelse är ett av de mest lovande områdena inom artificiell intelligens just nu”, säger Anssi Komulainen, chef för Yles innovationsstrategi. 

Lingsofts fokus i projektet ligger särskilt på utveckling av finsk- och svenskspråkig taligenkänning, talarigenkänning och skapande av ämnesord för material. I projektet deltar förutom Lingsoft och Yle även Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, University of Surrey, INA, EURECOM och Limecraft. MeMAD (Methods for Managing Audiovisual Data) finansieras inom EU-kommissionens program Horisont 2020. 

Följ projektet på Twitter @memad-project och på projektets webbplats www.memad.eu.

Europeiska kommissionen är Europeiska unionens verkställande organ som främjar EU:s allmänna intresse genom att exempelvis delta i skapandet av EU:s strategi. Ett av EU:s strategiska mål är att trygga EU:s konkurrenskraft på de globala marknaderna samt skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Europa. Man försöker svara på utmaningen genom att ge stöd till forskning, utveckling och införande av ny teknik och nya innovationer samt genom att söka efter lösningar på de stora samhällsutmaningarna i Europa. Horisont 2020 (Horizon 2020), som stödjer målet, är EU:s genom tiderna största finansieringsprogram, som uppgår till närmare 80 miljarder euro 2014−2020.