En förtrolig partner inom språkindustrin

Världens ledande webbutiker, sökmotorföretag, tillverkare av konsumentprodukter och programvaruföretag lägger ut sin produktion av översättningstjänster till stora internationella språktjänstleverantörer. Lingsoft har under 20 års tid specialiserat sig på finska och de övriga nordiska språken inom globala översättnings- och lokaliseringsprojekt. 

Stora byggnadsprojekt inom industrin – kraftverk, fabriker, fartyg, skyskrapor – genomförs av många olika företag i samarbete. Huvudentreprenören ansvarar för projektet som helhet, men det genomförs av åtskilliga partnerföretag och underleverantörer, som var och en arbetar inom sitt specialområde för att uppnå det gemensamma målet. 

Så fungerar det även inom språkindustrin. Världens ledande webbutiker, sökmotorföretag, tillverkare av konsumentprodukter och programvaruföretag lägger ut sin produktion av översättnings-, lokaliserings- och globaliseringstjänster till stora internationella språktjänstleverantörer. De samlar i sin tur ihop ett partnernätverk vars lokala eller regionala team ansvarar för att produkten, tjänsten eller budskapet översätts på ett sätt som tar hänsyn till marknadsområdets särdrag, språkliga och kulturella konventioner samt slutkundens syften och önskemål. 

Flexibel och smidig service dygnet runt 

Lingsoft har i över 20 års tid specialiserat sig på finska och de övriga nordiska språken i globala fleråriga projekt inom översättning, lokalisering och sökmotormarknadsföring, som i sin helhet omfattar hundratals språk samt många olika uppgifter och delområden. Vår uppgift är att se till att det finns precis rätt kunskaps-, kompetens- och teknikresurser vid exakt rätt tidpunkt i rätt arbetsmiljö för varje enskild arbetsuppgift – flexibelt, smidigt och kostnadseffektivt. 

Som underleverantör inom språkindustrin integrerar vi oss sömlöst i våra kunders eller slutkunders system och arbetsflöden samtidigt som vi effektiverar våra egna processer och gör dem mer konkurrenskraftiga än tidigare med hjälp av våra egna språkteknologi- och maskinöversättningslösningar samt de bästa översättningsverktygen i branschen. Samtidigt är vi bland de första i branschen som anammar den bästa praxisen – och vi skapar själva värdeinnovationer.

Vi gör våra kunders liv enklare och hjälper dem att uppfylla slutkundernas krav. Det är därför som många av världens största språkindustriföretag förlitar sig på våra tjänster.