SPRÅKTJÄNSTER FÖR STATSFÖRVALTNINGEN

hansel_sv.png

Lingsoft har levererat översättningar och språktjänster till ministerier och organisationer inom statsförvaltningen i över 20 års tid. 2009 förnyades statsförvaltningens process för upphandling av språktjänster när upphandlingarna för första gången koncentrerades till statens upphandlingsenhet Hansel Ab. 

Lingsoft har varit statsförvaltningens officiella språktjänstleverantör ända sedan det första Hansel-ramavtalet – alltså nu redan för tredje gången. Det nuvarande ramavtalet gäller fram till slutet av 2020 och omfattar ett bredare utbud av språktjänster än tidigare. Inom ramen för avtalet kan vi, utöver språktjänster, erbjuda våra kunder många andra språkhanteringstjänster och -lösningar, som exempelvis transkriberingstjänster, termhantering, språk- och kulturutbildningar, annotering, indexering och språkkonsulttjänster. Det passar oss mer än bra – vi är ju ett fullserviceföretag inom språkteknologi och en lösningsleverantör i språkbranschen.

Hansels ramavtal omfattar statsförvaltningens upphandlingsenheter, som exempelvis statliga ämbetsverk och institutioner, universitet och högskolor samt statliga affärsverk. Ytterligare information om Hansel Ab:s verksamhet finns på adressen www.hansel.fi.