Begripligt fackspråk – för alla

"mies ja nainen keskustelevat työtovereiden kanssa pöydän ääressä iloisesti"

Yrkesterminologin har en viktig roll i kommunikationen mellan experter, men för läsare som inte är invigda i ämnet orsakar de huvudbry. Lingsoft har utvecklat en lösning på hur man kan förbättra fackspråkets tillgänglighet.

Vi är alla experter på något område. Oavsett om det handlar om virkning eller reumatologi, matlagningsrecept eller försäkringspremier, har alla områden en egen terminologi. Termerna har en ytterst viktig uppgift: de innehåller mycket information i koncentrerad form och underlättar kommunikationen mellan experter. Problem uppstår först när en läsare som inte är invigd i ämnet försöker förstå texter inom ett specialområde: för patienten är kardiologens utlåtande om patientens egen hälsa rena hieroglyferna.

Lingsoft har utvecklat en lösning för hur fackspråket kan göras mera tillgängligt för nya läsargrupper. Lösningen är ett hjälpmedel som används i webbläsaren, som identifierar termer i texten och ger mer information om dem, som exempelvis synonymer, definitioner, bilder och videor. I stället för att behöva tolka sin journal ord för ord med hjälp av Google, en ordbok och sina närstående kan patienten erbjudas tillförlitlig information centraliserat och snabbt. Ett begripligt och tillgängligt budskap är också stärkande: det minskar ovissheten och osäkerheten, ökar engagemanget i vården och minskar onödiga kontakter med kundtjänst.

Lösningen kan användas som en självständig app, men den är till allra störst nytta för läsaren i den miljö där texterna skulle granskas även i vanliga fall. Tekniken kan integreras i exempelvis bakgrunden på webbsidan. Lösningen bygger på Lingsofts strukturanalys, som kan identifiera ett ord i alla dess böjningsformer. Man behöver inte länka till förklaringarna till termerna manuellt med hjälp av enskilda hyperlänkar, utan lösningen hittar termen direkt i texten. Lösningen är flerspråkig, vilket gör att den också kan användas för att översätta de centrala termerna till främmande språk.

Lösningen utvecklades inom ramen för det samnordiska projektet Bridging the Language Gap, som Lingsofts samarbetspartner Interverbum Technology och danska Copenhagen Translations deltog i. Förutom de företag som deltog i projektet finansierades projektet av Tekes och Nordiska ministerrådets samarbetsorganisation Nordic Innovation.