Tammerfors stad: Registrering av hög kvalitet genom taligenkänning

De anställda på Tammerfors stads socialtjänster blev förtjusta i att använda taligenkänningstjänsten Lingsoft Speech Service för att registrera kunddokumentation. I och med att registreringen går snabbare och kvaliteten höjs fick användarna mer tid över till arbetet med kunderna. 

Inom Tammerfors stads social- och hälsovårdstjänster beslutade man att göra ett pilotförsök under 2020 för att ta reda på hur man kunde använda taligenkänning inom socialvårdens tjänster. Efter positiva användarupplevelser av tjänsten inledde Tammerfors stad i maj 2021 ett nytt försök som varar fram till slutet av året. 

Målet med det första pilotförsöket var att samla in information och erfarenheter av hur taligenkänning påverkar effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten på slutresultatet i processen med registrering av kunddokumentation. Under pilotförsöket ville man utvärdera vilka alternativa och möjliga förfaringssätt som finns för patient- och kunddokumentation och om man kan snabba på införandet av registreringarna i kundinformationssystemet. Dessutom var målet att höra hur användarna upplevde de nya arbetsmetoderna och verktygen. 

Pilotförsöket med taligenkänning inleddes hösten 2020 och tjänsten användes aktivt av 15 personer som arbetade inom Tammerfors stads socialtjänster. Användarna fick prova tjänsten i tre månader och efter det kunde tjänsten användas efter användarnas önskemål ända fram till slutet av 2020. 

Tjänstens användbarhet
Utifrån den insamlade återkopplingen från användare upplevdes taligenkänningstjänsten Lingsoft Speech Service som en användarvänlig tjänst som var lätt att använda. Lingsofts lösning bygger på en teknik som innebär att användarna inte behöver lära upp tjänsten med sin egen röst eller ordlista. Det gjorde att deltagarna i pilotförsöket snabbt kom igång och kunde utnyttja tjänsten. 

De som deltog gav ett bra allmänt betyg till taligenkänningsresultatet, och utifrån den återkoppling från användarna man fick under pilotförsöket gjordes några centraliserade förbättringar av ordlistan, som enligt användarna direkt syntes i form av ett bättre taligenkänningsresultat. Alla förbättringar av ordlistan syntes direkt för alla användare, så ingen behövde gå in och själv göra ändringar eller tillägg i systemet.

Nytta
Användarnas främsta upplevelse av tjänsten var att den snabbade upp och underlättade arbetet. Med hjälp av tjänsten fick man registreringarna gjorda snabbare, då tiden man la på registreringarna i bäst fall halverades. I och med att man behövde lägga mindre tid på registreringarna blev det mer tid över för arbetet med kunderna. 

På det stora hela var användningen av Lingsofts taligenkänningstjänst en positiv upplevelse för användarna och tjänsten upplevdes som användbar. 

”Jag hoppas verkligen att det kommer att vara möjligt att använda taligenkänning även i fortsättningen. Det snabbar på arbetet betydligt.”

”Det gör dokumentationen otroligt mycket snabbare”.

”Bland alla nyheter är det här en sådan som medarbetarna verkligen vill ha.” 

"Min egen erfarenhet är att taligenkänningen fungerar utmärkt och den har varit till stor hjälp. Förhoppningsvis fortsätter det även efter försöket.”