Hjälpa pensionsexperter med översättning av läkarutlåtanden

 

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen är Finlands största arbetspensionsbolag. När pensionsexperter behandlar ansökningar om invalidpension och rehabiliteringsstöd använder de läkarutlåtanden som grund för sina beslut. Utlåtandena kan också vara utländska och skrivna på olika språk. Då behöver Ilmarinen en pålitlig översättningspartner som kan leverera översättningar på olika språk. I översättningsprocessen framhävs även datasäkerhet – dataskyddet för Ilmarinens kunder måste säkerställas i alla skeden av översättningsjobbet.

Lingsoft började leverera översättningar av läkarutlåtanden till Ilmarinen våren 2018, och samarbetet har fortsatt aktivt sedan dess. Läkarutlåtandena används som grund för pensions- och stödbeslut som inverkar stort på individuella liv, så det är mycket viktigt att de är korrekta, begripliga och konfidentiella. Även kunskaper om medicinsk terminologi spelar en viktig roll. Allt detta har Lingsoft god kontroll över, eftersom vi översätter stora mängder konfidentiella texter inom hälso- och sjukvården, till exempel patientjournaler och läkarutlåtanden, även för flera sjukhus och sjukvårdsdistrikt – vår process och våra arbetssätt har planerats med hänsyn till dessa särdrag.

Lingsoft översätter läkarutlåtanden åt Ilmarinen i 22 olika språkpar. Antalet översättningsprojekt uppgår i genomsnitt till 20 per månad, och samarbetet mellan beställarna och Lingsoft fungerar bra. Detsamma visar också vår kundnöjdhetsenkät från början av 2020, där Ilmarinens beställare gav Lingsoft betyget 9,7 (på skalan 1–10) i fråga om hur enkel, flexibel och smidig kundtjänsten uppfattades.