Lingsoft utbildade sina EU-översättare i Stockholm

Lingsoft ordnade en kurs för sina svenska EU-översättare i december. Kursdagen i Stockholm lockade över 50 översättare med EU-texter som sitt specialområde. På kursen behandlades Lingsofts arbetsmetoder samt särdrag som förknippas med översättning av EU-texter. Samtidigt bäddade man för samarbete mellan Lingsoft och de svenska EU-översättarna.

Lingsoft vann anbudstävlingen för översättning av Europaparlamentets politiska och administrativa texter till svenska, som anordnades våren 2011. Genom översättningsavtalet utvidgar Lingsoft sin kompetens som flerspråkig leverantör av EU-översättningar. Avtalet trädde i kraft i början av 2012. Kursen gav Lingsofts svenska EU-översättare tillfälle att bekanta sig med Lingsofts EU-team och samtidigt uppdatera sina kunskaper om översättning av EU-texter.

Maria Leinonen, Chief Operating Officer för Lingsofts översättningsenhet, presenterade inledningsvis Lingsofts verksamhet som fullserviceföretag inom språkteknologi. Hon berättade också om Lingsofts mångåriga erfarenhet av att leverera översättningar till olika organ inom EU.

Lingsofts Key Account Manager Jenni Björksten berättade om översättarportalen Lingsoft Language Central och hur den stöder översättarna i deras arbete. Samtidigt diskuterades hur översättningsminnen som är gemensamma för alla översättare används med hjälp av Lingsofts Trados-server.

Under eftermiddagen fokuserade kursen på särdrag som förknippas med översättning av Europaparlamentets texter. Frilansöversättare Erika Malcolmberättade hur EU:s organ är uppbyggda och om samarbetet mellan organen samt om verksamheten vid Europaparlamentets svenska översättningsenhet. Hon berättade också om hur handlingar sänds till underleverantörer för översättning och hur kvalitetskontrollen fungerar för översättningar som lagts ut på entreprenad.

Frilansöversättare Ann Bergstrand berättade om och gav exempel på olika typer av handlingar inom Europaparlamentet och särdrag med anknytning till översättning av dessa. I sitt anförande behandlade Ann Bergstrand också informationssökning och språkvård samt betonade bland annat användningen av referensmaterial.

Översättarna som deltog i evenemanget var nöjda med kursen och innehållet. De var tacksamma för möjligheten att få träffa Lingsofts projektteam och sina kolleger samt diskutera frågor med anknytning till EU-översättning. Översättarna gav bland annat följande kommentarer:

”Det är mycket bra att få tillfälle att träffa företaget och andra översättare, och bli insatt i slutkundens förväntningar."

”Bra att kunna ställa frågor och att få direkta svar. Intressant att lyssna på föreläsare med mångårig erfarenhet.”

”Bra introduktion till arbetsuppgifterna och till ramen kring dem.”

”De är värdefulla för de ensamarbetare som vi översättare är.”