Lingsoft tillhandahåller Europaparlamentets översättningar till svenska och finska

Lingsoft Language Services Oy har i januari 2016 slutit två stora avtal om tillhandahållande av finska och svenska översättningstjänster till Europaparlamentet.

I och med avtalen med Europaparlamentet översätter Lingsoft dokument från EU:s officiella språk till finska och svenska. Lingsoft är den enda leverantören av översättningar till finska och svenska till Europaparlamentet och företagets ställning som en viktig aktör inom EU stärks nu ytterligare. Avtalen på fyra år trädde i kraft den 1 januari 2016 och är tillsammans värda flera miljoner euro.

”Vi är glada över vår framgång. Dessa nya långsiktiga avtal stärker vår ställning som leverantör av EU-texter på flera språk. Tack vare avtalen kan vi utveckla processer för att skriva och översätta EU-texter samt olika språkteknologiska lösningar kopplade till dessa processer”, säger Lingsofts verkställande direktör Juhani Reiman. ”Den här sortens breda och långsiktiga översättningsavtal har också en viktig sysselsättande effekt: avtalen sysselsätter närmare 200 översättare de kommande fyra åren och skapar också nya arbetsplatser inom Lingsoft.”

På basis av anbudsinfordran som ordnades våren 2015 kommer Lingsoft att leverera översättningar till finska och svenska till Europaparlamentet, men också till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska revisionsrätten. Lingsoft har dessutom tidigare översättningsavtal med Europeiska kommissionen och Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

Lingsoft är den ledande leverantören av språkteknologi- och språkhanteringslösningar i Finland och norra Europa. Företaget erbjuder ett stort utbud av lösningar och tjänster som är utvecklade för analys, hantering och användande av såväl skrivet som talat språk. Lingsofts språktjänster bygger på företagets egen teknik som globalt sett har blivit standard inom språkbranschen.
www.lingsoft.fi

Mera information:
Lingsoft Language Services Oy
Piia Helle
Key Account Manager tfn. 358 40 538 6785
piia.helle@lingsoft.fi