Lingsoft® 

Förbättrad svensk avstavning med Lingsoft

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Lingsoft har tagit i bruk en klart förbättrad avstavning för svenska. Den nya versionen löser en hel del avstavningsproblem närmast i sammanhang där den fria ordbindningen i det svenska språket orsakar mångtydighet. Följande typ av korrigeringar har gjorts:

 • Förflyttade stavelsegränser 4899 fall, exempel:
  • öre-lunds-sko-lan (förut öre-lundss-ko-lan)
  • halv-års-kort (förut hal-vårs-kort)
  • mot-an-grepp (förut mot-ang-repp)
  • dis-har-mo-ni (förut di-shar-mo-ni)
  • al-bans-kor (förut al-ban-skor, också i och för sig korrekt, men ytterst osannolikt)
  • cyk-lop-öga (förut cy-klop-öga, också i och för sig korrekt, men ytterst osannolikt)

 • Nya stavelsegränser 4774 fall:
  • tvål-as-kar (förut tvålas-kar)
  • kors-näs (förut korsnäs)
  • bas-tand-vård (förut bastand-vård)
  • arm-bands-ur (förut arm-bandsur)

 • Korrigerade bindeordsanalyser av typ till-låta 483 fall:
  • tvätt-ti-den (förut tvättiden)
  • rätt-tän-kan-de (förut rät-tän-kan-de)
  • an-ders-son (förut an-derss-son)

Det nya avstavningsprogrammet finns integrerat i Lingsoft Proofreader för Adobe InDesign och InCopy CS3 och CS4 såväl för Windows som Mac OS X och i Svefix 2.2. Den nya versionen levereras också med programmeringsbiblioteket LSHYPH till programutvecklare och systemintegratorer.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.