Lingsoft® 

Lingsoftin ratkaisut potilastietojen käsittelyn tehostamiseen

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Niin julkinen kuin yksityinenkin terveydenhuoltosektori haluaa tehostaa ja järkeistää hallinnollisia ja rutiininomaisia työvaiheita, jotta aikaa jäisi enemmän tärkeimpään tehtävään, eli potilaan hoitamiseen. Potilastietojen saneluiden automaattinen purku puheentunnistusta hyödyntäen on keskeinen keino saavuttaa työ- ja aikasäästöjä. Saneluiden automatisoinnista saatavien hyötyjen lisäksi potilastietoaineistoa voidaan yhdenmukaistaa käyttämällä tarkistustyökalua. Näin voidaan parantaa tiedon laatua ja haettavuutta.Lingsoft on kieliteknologia-alan ratkaisutoimittaja, jonka puheen- ja tekstinkäsittelyratkaisut voidaan integroida erilaisiin terveyden- ja sairaanhoidon järjestelmiin.

Lingsoftin ratkaisut pohjautuvat kieliteknologia-alan parhaisiin menetelmiin, joilla hallitaan mm. taipuvien ja yhdyssanarikkaiden kielten erityispiirteet. Tällä on merkittävä vaikutus, paitsi puheentunnistus- ja kielentarkistusohjelmien laatuun, myös oikean tiedon löydettävyyteen suurista tietomääristä. Kaikkea tietoa ei voida käsitellä määrämuotoisena. Juuri rakenteettoman tiedon ja vapaan tekstin hallinnassa Lingsoftin työkaluilla voidaan saavuttaa erityistä hyötyä koko terveydenhuoltoalan toimintaketjussa niin hoidosta hallintoon kuin tutkimukseenkin.

Sanelutunnistus laatua ja tuottavuutta palvelemaan

Lingsoft on kehittänyt sanelutunnistinratkaisun helpottamaan ja nopeuttamaan saneluiden käsittelyä ja mahdollistamaan tietojen sanelemisen kirjoittamisen sijasta. Sanelutunnistus voidaan liittää osaksi potilastietojärjestelmää ja tarjota joko reaaliaikaisena ja vuorovaikutteisena tai eräajotyyppisenä.


Kuva: Turun yliopiston viestintä | Kohde: Turun yliopistollinen keskussairaala, osasto 215 | Lingsoft on mukana IKITIK-konsortiossa (IKITIK = Informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja -kommunikaation tueksi).

Sanelutunnistus toimii yleensä osana potilastietojärjestelmää. Tunnistimelle voidaan lähettää tehtävä joko työasemalta mikrofonin kautta tai suoraan sanelulaitteesta. Seuraavassa esitetään suositeltava tapa sijoittaa tunnistin järjestelmään. Tunnistuspalvelu voidaan hajauttaa pieniin tunnistinpalvelimiin ympäri verkkoa tai keskittää yhdelle järeämmälle palvelimelle. Tarvittaessa tunnistinpalvelu voi tapahtua myös sanelijan työasemassa.

Lääkärit voivat hallita lausuntojen luontia itsenäisesti ja nopeasti

Reaaliaikaisessa sanelussa käyttäjä valitsee ensin potilastietojärjestelmän tekstikentän, johon saneltu teksti halutaan tuottaa. Saneluun voi käyttää joko sanelukoneen tai tietokoneen mikrofonia. Tunnistin palauttaa sanelun tuloksen juoksevana tekstinä sitä mukaa kuin tunnistus etenee.

Tunnistettu teksti voidaan tarkistaa Lingsoftin terveydenhuollon ja lääketieteen kielentarkistimella, jolloin tarkistin osoittaa tekstikohdat, joissa mahdollisesti on tunnistus- tai saneluvirhe. Käyttäjä korjaa tarvittaessa tekstiä.

Koska tekstikenttä on integroitu potilastietojärjestelmään niin saneltu teksti tallentuu järjestelmään täsmälleen samoin kuin näppäimistöllä tuotettu. Potilastietojärjestelmä tietää esimerkiksi sanelijan nimen, potilaan nimen ja sanelupäivämäärän, joten sanelijan ei tarvitse niitä erikseen yksilöidä, mikä säästää huomattavasti aikaa ja vähentää kirjausvirheitä.


Katso esitys


  1. Käyttäjä valitsee teksti-ikkunan, johon hän haluaa sijoittaa sanellun tekstin, ja aloittaa sanelun.

  2. Lingsoftin saneluagentti Lingsoft Dictation Agent lähettää saneluääntä Lingsoftin sanelupalvelimelle jatkuvana syötteenä.

  3. Sanelupalvelin palauttaa Lingsoft Dictation Server tunnistetun tekstin yleensä lause kerrallaan saneluagentille, joka sitä mukaa kirjoittaa tekstiä valittuun teksti-ikkunaan.

  4. Tekstikenttään integroitu Lingsoftin tarkistinohjelma lähettää tunnistettua tekstiä Lingsoftin kielentarkistimelle.

  5. Tarkistinpalvelin Lingsoft Proofreader Server palauttaa tiedon mahdollisista oikeinkirjoitus-, kielioppi- ja tyylivirheistä teksti-ikkunaan.

  6. Käyttäjä korjaa tarvittaessa tunnistetun ja tarkistetun tekstin.

Sanelutunnistimen kielimalli rakennetaan ohjelmallisesti mahdollisimman suuresta alakohtaisesta tekstiaineistosta. Lingsoftin terveydenhuollon ja lääketieteen sanelutunnistuksen kielimalli on opetettu kymmenien miljoonien sanojen potilaskertomusaineistosta.

Tunnistinpalvelin ottaa talteen sanellun äänitiedoston. Kun käyttäjä on korjannut tai vahvistanut sanellun tekstin, voidaan tätä tietoparia käyttää aineistona sanelutunnistimen kielimallin kehittämisessä. Siten tunnistustarkkuutta voidaan jatkuvasti parantaa ilman työlästä manuaalista sanastotyötä.

Lingsoftin ainutlaatuinen teknologia perustuu sanojen rakenneosien analyysiin, joka hallitsee automaattisesti suomen kielen taivutuksen. Tämä ei kilpailevilta tunnistimilta onnistu.

Lisätietoja

Kysy lisää Lingsoftin kieliteknologiaan perustuvista ratkaisuista terveydenhuollon ja lääketieteen toiminnan tehostamiseen Lingsoftin myynnistä.

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.