Innovaatiot – yhteistyöllä eteenpäin

Kieli on ihmisen tärkein käyttöliittymä muihin ihmisiin ja muuhun maailmaan. Elämme yhä enemmän ja konkreettisemmin kielen ja kielten keskellä. Kieltä ei kuitenkaan ole osattu nähdä tuotannontekijänä. Kieliteollisuus on osa sisältöteollisuutta, joka on yksi aikamme voimakkaimmin kasvavia tuotannon aloja. Kielen ympärille syntyy myös muunlaisia yrityksiä, jotka työllistävät yhä enemmän ihmisiä. Monikielinen viestintä kasvaa jatkuvasti. Kieliteknologisesti tavoitettavan kielenkäytön ala laajenee koko ajan. Yritysten kaikkia prosesseja ohjataan keskeisesti kielellä.

Lingsoft haluaa auttaa tehostamaan toimintaa kieliteknologisilla tuotteilla ja palveluilla. Lingsoft uskoo, että kaikki voittavat eniten, kun yritykset ja tutkimus yhdessä tähtäävät samoihin päämääriin. Tämä synnyttää jo itsessään ikään kuin alan sisämarkkinat, mikä taas lisää yritysten muuta kaupankäyntiä ja avaa mahdollisuuksia uusille tuotteille ja markkina-alueille.

Lingsoft toimii yhteistyössä alan kaikkien keskeisten yritysten kanssa. Se on myös osallisena erilaisissa kansallisissa ja eurooppalaisissa hankkeissa. Lingsoft on esimerkiksi ollut yksi keskeisimpiä osallistujia Tekesin suurimmissa kieliteknologiaa sivuavissa ohjelmissa.


Asiakasprojektit yhteistarjoamana
Teknologiat ja resurssit sovelluskehittäjille ja tutkijoille
Haluaisitko löytää sanan perusmuodon lisäksi kaikki sen taivutusmuodot? Haluaisitko selvittää lauseen kieliopillisen rakenteen tai palauttaa kaikki tekstin sanat perusmuotoihinsa? Haluaisitko löytää kaikki rakenteet, joissa yrityksesi on subjektina eli toimijana?

Tämä onnistuu Lingsoftin sovellusten ja työkalujen avulla, jotka perustuvat kielianalyysia hyväkseen käyttävään kieliteknologiaan. Nämä työkalut ovat yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä kieliteknologisia moduuleja sovelluksissaan tarvitsevien yritysten saatavissa.

Tuotteet ja palvelut sanasta puheeseen
Kaikki tärkeimmät Lingsoftin ratkaisut ovat saatavissa sekä tuotteina että palveluina:

Lisäksi tarjoamme seuraavat työkalut:

Lingsoftin kehitystyökalut ovat käytössä lukuisissa yliopistoissa ja yrityksissä. Yliopistot käyttävät Lingsoftin tutkimustyökaluja, yritykset taas niihin perustuvia sovelluksia. Asiakkaat ovat useimmilta kieli-intensiivisiltä aloilta, esimerkiksi tiedonhakutalot, tietokantatoimittajat, julkaisu- ja kustannusala. Lingsoft on yksi suurimmista Microsoftille erikielisiä kielimoduuleja toimittavista yrityksistä. Yhteistyö syvenee ja laajenee jatkuvasti.

Asiakkaita