Saatavuus, helppous, ymmärrettävyys

Millainen oikeastaan on sanan rakenne? Tai millä tavalla lauseet rakentuvat kieliopillisesti? Ymmärtääkö ulkomaalainen helposti sanan kädessänikö? Miten uusi kieliteknologia voisi helpottaa lasten, opiskelijoiden tai maahanmuuttajien kielenoppimista? Voisiko kieliteknologia helpottaa erityisryhmien viestintää ja asiointia? Millaisia itseopiskeluratkaisuja kielityökalujen avulla voidaan kehittää?

Kieliteknologialla on suuret mahdollisuudet sekä vuorovaikutuksen helpottajana että oppimisen apuvälineenä.

Apuvälineet viestinnän avuksi

Käyttöä helpottavat sovellukset

Tekstien saavutettavuuden kannalta keskeisiä tietokoneohjelmiin perustuvia apuvälineitä ovat mm. ruudunlukuohjelmat, puhesyntetisaattorit ja puheella ohjattavat ohjelmat, jotka toimivat yhdessä eri ohjelmien kanssa.

Lingsoftin tuotteet:

Asiakkaita: koulut, yliopistot, järjestöt, yksityiset ihmiset.