Lingsoft ja NKL toteuttivat tietokoneen puheohjauksen

15.3.2006 – Lingsoft on tänään julkaissut yhdessä Näkövammaisten keskusliiton kanssa kehitetyn, Windows-tietokoneissa toimivan puheohjaussovelluksen. Lingsoft Speech Controller -ohjelman avulla käyttäjä voi ohjata tietokoneen kaikkia näppäintoimintoja omalla puheellaan. Ohjelman lisäksi käyttäjä tarvitsee yhteensopivan äänikortin sekä mikrofonin.

"On hienoa, että olemme löytäneet Lingsoftin puheentunnistussovellukselle näin tärkeän käyttöalueen," sanoo Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman. "Näkövammaiselle henkilölle puhe tarjoaa erinomaisen vaihtoehtoisen kanavan, jolla ohjata tietokonettaan ja siinä toimivia sovelluksia. Kun sokeille hiiren käyttö on mahdotonta ja tietokoneen näppäimistön hallinta voi olla ongelmallista esim. käsien vajaatoiminnasta kärsivälle tai iäkkäälle näkövammaiselle henkilölle, Lingsoft Speech Controller on tervetullut uutuus.", toteaa Näkövammaisten Keskusliiton tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen.

Ruudunlukija ja puheohjaus ovat yhdessä kaksisuuntainen puhekäyttöliittymä

Yhdessä ruudunlukijasovellusten kanssa Lingsoft Speech Controller muodostaa kaksisuuntaisen puhekäyttöliittymän, joka antaa puhepalautteen käyttäjän puhumiin komentoihin. Näitä komentoja voidaan myös ketjuttaa ja ajastaa siten, että yhdellä puhekomennolla saadaan aikaan laajempikin suoritus. Sanomalla esimerkiksi "tulosta" voi siten tulostaa esilläolevan dokumentin vakioasetuksin ja sanomalla "avaa ja lue" tietokone avaa uuden sähköpostin ja lukee puhesynteesin avulla ääneen sen sisällön.

Puhujariippumaton ja joustava sovellus

Lingsoft Speech Controller on erittäin monipuolinen näppäinkomentoja korvaava sovellus. Se on puhujariippumaton eli käyttäjän ei tarvitse opettaa sitä omalla äänellään. Sovelluksessa voidaan määritellä omia komentoja tai käyttää yleistä komentolistaa, jossa on kaikki yleisimmät ja tärkeimmät toiminnot, kuten tiedoston tulostus ja tallennus.

Lingsoft Oy

Lingsoft Oy on kansainvälinen täyden palvelun kielitalo. Yhtiö tarjoaa kattavasti puhutun ja kirjoitetun kielen tuotteita ja palveluja. Lingsoftin ratkaisut perustuvat yhtiön omiin, maailmalla standardin asemassa oleviin lause- ja sana-analyyseihin. Lingsoftin kieliratkaisut auttavat yrityksiä niiden kielenhallintatarpeissa. Ne ulottuvat käännöksistä ja sanastoista kirjoittajan ja lukijan työkaluihin, tekstinlouhintaan, opetussovelluksiin ja puheohjattuihin palveluihin.

Näkövammaisten Keskusliitto

Näkövammaisten Keskusliitto ry on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana Suomessa.

Lisätietoja:

Lingsoft Oy
Jarmo Heikkilä
puh. (09) 668 9280

Näkövammaisten Keskusliitto
puh. (09) 396 041