Ruutupuhetta: miten syntyy hyvä ohjelmatekstitys?

nainen katsoo tv-ohjelmaa, jossa on tekstitys

Lingsoft on toimittanut ohjelmatekstityksiä suomeksi ja ruotsiksi jo vuodesta 2011, ja itse olen saanut olla mukana alusta asti. Ohjelmatekstitykset ovat kielensisäisiä tekstityksiä – esimerkiksi suomenkielisten ohjelmien tekstitystä suomeksi ja ruotsinkielisten ohjelmien tekstitystä ruotsiksi. Ohjelmatekstitykset on tarkoitettu kaikille, jotka eivät jostain syystä kuule ohjelman puhetta tai muusta syystä seuraavat ohjelmaa ilman ääntä
 

Miksi tekstityksiä tarvitaan?

Tekstityksillä on tärkeä rooli yhdenvertaisen ja esteettömän yhteiskunnan luomisessa. Ilman tekstityksiä ei kaikilla ole yhtäläisiä mahdollisuuksia seurata yhteiskunnan tapahtumia ja ilmiöitä.
Nykyään videoita julkaistaan yhä enemmän ja enemmän, eivätkä kuulokkeet ole aina mukana. Ohjelmatekstitysten avulla tallenteita voi katsoa huoletta myös bussissa, junassa tai vaikkapa avokonttorissa ilman, että häiritsee muita.
 

Millainen on hyvä ohjelmatekstitys?

Hyvä ohjelmatekstitys ei suinkaan ole puheen suoraa siirtämistä kirjoitetuksi tekstiksi. Ohjelmatekstitysten seuraaminen olisi raskasta, jos kaikki puhe kirjoitettaisiin ruutuun sellaisenaan. Tämän takia huolellinen tiivistäminen ja tarvittaessa lauserakenteiden muokkaaminen on tärkeää. Hyvässä ohjelmatekstityksessä ruututeksti jäljittelee puhetta mutta on kuitenkin helposti hahmotettavaa kirjoitettua tekstiä. 

Ohjelman sisältö ja sen oletettu kohderyhmä ratkaisevat, millaisia keinoja puheen ilmaisemiseen käytetään ja millä tavoin puhekielisiä ilmauksia käytetään.

Jos henkilö ei kuule ohjelman puhetta, ei hän myöskään tiedä, milloin puhuja vaihtuu. Tämä on otettava huomioon tekstityksissä, jotta katsoja pysyy kärryillä tapahtumista. 

Katsojalle on myös kerrottava, jos tallenteen äänimaailmassa tapahtuu jotain muuta, joka on tärkeää ohjelman seuraamisen kannalta. Esimerkiksi yleisön nauru, laukauksen ääni tai puhelimen soiminen ovat yleensä tapahtumien seuraamisen kannalta olennaisia ääniä.
 

Hyvä ohjelmatekstitys syntyy parhaimmillaan koneen ja ihmisen yhteistyönä

Lingsoft hyödyntää ohjelmatekstityksissä omaa puheentunnistintaan, joka tekee videosta alustavan tekstityksen. Tässä esitekstityksessä on paitsi ohjelman puhe litteroituna kirjoitettuun muotoon myös alustava ajastus ja repliikkijako. Näin ohjelmatekstittäjä voi keskittyä tiivistämään puheen helposti luettavaksi ruututekstiksi sekä viimeistelemään tekstityksen kieliasun ja ajastuksen niin, että ne vastaavat ohjelmatekstityksille asetettuja laatuvaatimuksia. Automaattinen puheentunnistus toimii erityisen hyvin valmiiksi käsikirjoitetuissa ohjelmissa, kuten lastenohjelmissa tai vaikkapa spiikatuissa dokumenttielokuvissa, ja se säästää selvästi itse tekstittämiseen kuluvaa työaikaa.

Ohjelmatekstitysten laatu on meille Lingsoftissa tärkeää, ja olemmekin olleet mukana kansallisessa työryhmässä, joka laati ohjelmatekstityksille yhteneväiset laatusuositukset. 
Laatusuositukset löytyvät täältä.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää ohjelmatekstityksestä sekä muista saavutettavuuspalveluistamme.

Lotta Lehto
Ohjelmatekstitysten palvelukoordinaattori, Lingsoft

Back to blog