Automaattisesti parempi Suomi.fi: Lingsoft ja Väestörekisterikeskus parantavat kielellistä saavutettavuutta kieliteknologian avulla

Verkkopalveluiden saavutettavuus on Väestörekisterikeskukselle tärkeää, ja saavutettavuus huomioidaan Suomi.fi-palveluiden kehityksessä laajasti. Väestörekisterikeskus on ensimmäisenä toimijana Suomessa päättänyt valvoa ja parantaa automaattisesti myös verkkopalvelunsa tekstisisällön saavutettavuutta. Lingsoft toimittaa Väestörekisterikeskukselle marraskuussa 2018 Laatuagentti-työnimellä kehitetyn ratkaisun, joka auttaa julkisten palvelujen tarjoajia kirjoittamaan ymmärrettäviä, virheettömiä ja entistä saavutettavampia palvelukuvauksia.

Suomi.fi:n taustalla toimivaan palvelutietovarantoon on koottu kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Tiedot näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa. Palvelu on tarkoitettu kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Suomi.fi-palvelutietovarannon tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää tietoa helposti ja hallitusti yhdessä paikassa ja samalla tarjota tiedot käytettäväksi myös Suomi.fi-verkkopalvelun ulkopuolella. Avointa rajapintaa käyttäen tietoja voidaan hyödyntää avoimen datan periaatteiden mukaisesti myös esimerkiksi muissa verkkopalveluissa.

Palvelutietovarannon tavoitteena on parantaa julkisten palveluiden saavutettavuutta ajasta, paikasta ja käyttäjän kyvyistä riippumatta. Sisältö on tärkeä osa verkkopalveluiden saavutettavuutta, ja sisällön saavutettavuuden ydin on selkeä ja ymmärrettävä kieli. Selkeä yleiskieli palvelee kaikkia osapuolia: mitä yksiselitteisemmin lukija ymmärtää sivuston sisällön, sitä sujuvammin sähköiset palvelut toimivat ja sitä tasa-arvoisempia ne ovat käyttäjilleen.

Väestörekisterikeskus ja Lingsoft ovat kehittäneet yhdessä Lingsoftin kieliteknologiaan perustuvan ratkaisun parantamaan palvelutietovarannon kielellistä saavutettavuutta. Kyseessä on rajapinnan kautta toimiva, räätälöity laatutarkistin, joka huomauttaa kirjoittajia esimerkiksi kapulakielisyydestä, kirjoitusvirheistä ja tekstin rakenteisiin liittyvistä seikoista sekä antaa ohjeita niiden korjaamiseen. Kun rutiininomaista laadunhallintaa voidaan ulkoistaa ja automatisoida, saa Suomi.fi-palvelun verkkotoimitus keskittyä vaativampiin työtehtäviin, jotta Suomi.fi palvelisi käyttäjiään entistä paremmin. Tuotannossa ratkaisusta tullaan käyttämään nimeä automaattinen tekstintarkistus.

Lue lisää Lingsoftin ratkaisusta Väestörekisterikeskuksen blogista: https://dvv.fi/blogi/-/blogs/ei-007-vaan-30-000-palvelutietovarannon-agentilla-on-lupa-parantaa

Katso suomeksi tekstitetty video, joka kertoo Suomi.fi-verkkopalvelun saavutettavuudesta: https://www.youtube.com/watch?v=kv6gRUTp5yA&feature=youtu.be

Lue lisää julkisia verkkopalveluita ohjaavan saavutettavuusdirektiivin kansallisesta toimeenpanosta Valtiovarainministeriön sivuilta: https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Lingsoft, asiakaskokemusjohtaja Maria Leinonen, etunimi.sukunimi[at]lingsoft.fi
Väestörekisterikeskus, Palvelutietovarannon palveluomistaja Jari Suhonen, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Palaa uutisiin