Potilaan lukualusta tukee voimaantumista ymmärrettävyyden avulla

Sähköisten palveluiden yleistyminen mahdollistaa yhä useammalle oman potilaskertomuksen tarkastelun. Tekstit on kuitenkin kirjoitettu ammattilaisen näkökulmasta, ja ne sisältävät paljon tiivistettyä tietoa ja ammattiterminologiaa. Potilaalle tekstit voivat olla vaikeaselkoisia, ja terminologian selvittäminen on työlästä ja aikaavievää. Tämä heikentää potilaan mahdollisuuksia voimaantumiseen: omaan hoitoon osallistumiseen ja oman terveydentilan tuntemiseen. Myös kustannuksia syntyy, koska potilas joutuu hakemaan tukea terveystietojensa ymmärtämiseen. Lisäksi väärinkäsitykset voivat pahimmillaan vaarantaa potilasturvallisuuden.

 

Tähän ongelmaan tarttuu Bridging the Language Gap -pilottiprojekti. Sydänsairauksiin keskittyvässä pilottiprojektissa kehitetään potilaalle selaimessa toimivaa lukualustaa, joka tunnistaa tekstistä termejä ja tarjoaa niistä lisätietoa. Tämän uudenlaisen ratkaisun avulla potilas voi paremmin ymmärtää esimerkiksi omaa potilaskertomustaan ja siinä esiintyviä lääketieteellisiä termejä. Ratkaisu perustuu Lingsoftin kielianalyysiin, josta yrityksellä on vuosikymmenten kokemus.

 

Projekti on yhteispohjoismainen ja monikielinen: Lingsoftin yhteistyökumppanit siinä ovat ruotsalainen Interverbum Technology ja tanskalainen Copenhagen Translation. Lisäksi projektia rahoittavat Tekes ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaatio Nordic Innovation. Yhteistyön ansiosta lukualusta sisältää termejä kaikkien Pohjoismaiden kielillä ja joillakin yleisillä vähemmistökielillä.

 

Vuoden 2015 lopulla Lingsoft järjesti alustasta pilottitestauksen, jonka aikana Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry:n vapaaehtoiset testikäyttäjät saivat vapaasti testata alustaa omilla tietokoneillaan. Saatu palaute oli yleisesti hyvin positiivista, ja lukualustaa pidettiin hyödyllisenä ja helppokäyttöisenä. Myös ratkaisun lähestymistapaa, jossa lääketieteellisiä termejä täydennetään selityksin, kannatettiin.

 

Ratkaisun jatkokäyttömahdollisuudet ovat laajat, eivätkä ne rajoitu pelkästään sydänsairauksiin - tai edes potilaskertomuksiin. Tulevaisuudessa lukualustaa voidaan hyödyntää esimerkiksi potilaalle tarkoitetuissa portaaleissa kuten Omakanta-palvelussa, kaupallisten tarjoajien sovelluksissa tai potilastietojärjestelmissä.

 

Lisätietoja projektista:

Katri Haverinen, katri.haverinen@lingsoft.fi