MAAKUNTALEHTIEN AUTOMAATTINEN KIELENTARKISTUS JA HAKUJEN TEHOSTAMINEN

Anygraafin Neo-toimitusjärjestelmä ja Lingsoftin kieliteknologia muodostavat toimivan alustan Nelikon yhteistyölle.

Nelikko on ryhmä maakuntalehtiä, joilla on vankka asema omilla alueillaan. Kun Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat ja Karjalainen päättivät tiivistää yhteistyötään yhteisellä toimitusjärjestelmällä, oli heti selvää, että järjestelmässä tulee olla myös kieliteknologisia apuvälineitä. Se, että neljä sanomalehteä tekee toimitustensa kesken tiivistä yhteistyötä jakamalla juttuja ja jopa näkemällä toistensa työn alla olevat lehdet, on poikkeuksellista ja vaatii järjestelmältä paljon. 

Kieliteknologia nopean ja sujuvan työnteon mahdollistajana

Nykyään uutisten julkaisunopeus on yksi tärkeä kriteeri lehtien toimituksissa. Käytössä olevat teknologiat mahdollistavat nopean julkaisemisen Internetiin ja painettujenkin lehtien sisältöaikataulun venyttämisen mahdollisimman lähelle painohetkeä. Kasvava nopeus ja juttujen muokkaaminen eri kanaviin lisää virhemahdollisuuksia. Hyvä koneellinen kielentarkistus löytää tahattomat virheet ja varmistaa hyvän lopputuloksen.

Lehtien arkistot ovat tärkeässä asemassa toimittajan päivittäisessä työssä. Vanhojen juttujen hyödyntäminen ja normaali taustoitustyökään eivät onnistu, jos arkisto ei toimi eikä sieltä löydy nopeasti toivottuja materiaaleja. Jo se, että kielentarkistus toimii, parantaa arkistojen laatua. Oikeinkirjoitetut asiat löytyvät. Nelikon lehdissä Neon arkistojärjestelmässä on käytössä Lingsoftin hakulavennus. Tämä suomen kielen taivutusmuodot hallitseva ohjelmisto helpottaa ja nopeuttaa hakuja huomattavasti.

Asiakkaan suusta:

Koneellinen oikoluku ja kieliopintarkistus olivat alusta Nelikon lehtien toimituksille tärkeitä kun neuvottelimme Neo-toimitusjärjestelmämme käyttöönotosta. Hei kun asiakkaalle selvisi, että tarjottava ohjelmisto oli Lingsoftin tuottama, ei muita perusteluja eikä auditointia enää tarvittu. Arkistojen hyödyntämisessä taas Lingsoftin hakulavennus on ehdottoman tärkeä osa järjestelmää. 

Myyntipäällikkö Jyri Vanninen, Anygraaf Oy

Lingsoftin oikoluku ja kieliopintarkistin

Sanasta sanaan tekstiä tarkistava oikeinkirjoituksen tarkistin on helppokäyttöinen ja nopeasti reagoiva apuväline esim. lyöntivirheiden havaitsemiseen. Yksinkertaisimmillaan oikeinkirjoituksen tarkistin perustuu sanalistalle, johon tekstissä esiintyviä sanoja verrataan. Tällaiset tarkistimet toimivat kohtalaisen hyvin kielissä, joissa sanat eivät taivu ja joissa niistä ei muodosteta yhdyssanoja. Morfologisesti monimutkaisemmissa kielissä sanastopohjaiset tarkistimet ovat kuitenkin avuttomia. Lingsoftin ainutlaatuiset ja aikanaan vallankumoukselliset kielianalysaattorit mahdollistavat korkealaatuisten tarkistimien kehittämisen myös sellaisille kielille kuin suomi, jossa sanojen taivutusmuodot ja yhdyssanojen suhteellisen vapaa muodostaminen loisivat mahdottoman laajan sanalistan. 

Lingsoftin kielianalyysimallia on sovellettu tutkimuksellisesti lähes sataan kieleen. Lingsoft on tuottanut oikeinkirjoituksen tarkistimet suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål ja nynorsk), tanskalle, saksalle, englannille ja swahilille.

Lingsoft on kehittänyt kielianalyysinsä pohjalle kieliopintarkistimia suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål) ja tanskalle. Kieliopintarkistimen menetelmälliset mahdollisuudet eivät rajoitu kielioppiin, vaan sillä voidaan kehittää monenlaisia tekstin tyylillisiä piirteitä havainnoivia tarkistimia kuten Lingsoftin suomenruotsin ns. finlandismeihin reagoiva Lingsoft Svefix ja mm. ohjelmistolokalisoijille ja teknisille kirjoittajille tarkoitettu Microsoftin suomen kielen tyylioppaan sääntöihin perustuva Lingsoft Proofreader for Microsoft Style.

Lingsoftin hakulavennus

Lingsoft tarjoaa hakukoneisiin ja arkistointijärjestelmiin ratkaisuja, jotka omalta osaltaan helpottavat oikeiden asioiden löytymistä. Keskeisin on teksteissä esiintyvien sanojen perusmuotoon palauttaminen Lingsoftin kielianalysaattorin avulla. Käytämme tästä nimitystä hakulavennus, sillä nämä perusmuodossa olevat sanat laventavat haun piiriin myös ne tekstit, joissa hakusana ei välttämättä esiinny juuri hakukriteerin mukaisessa taivutusmuodossa. Perusmuotoon palautus tehdään aina tekstin hakuindeksoinnin yhteydessä, mutta lavennusta voidaan täydentää myös itse hakusanojen perusmuotoon palautuksella (ns. kaksinkertainen lavennus). Lingsoft Search Expander soveltuu sekä yksittäisillä sivuilla käytettäväksi että suurten arkistojen indeksointiin. Hakulavennus on saatavilla useilla eri kielillä, esimerkiksi suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, saksaksi, englanniksi ja venäjäksi.