Lingsoftilta Suomi 100 -julkaisu itsenäisyyden ajan kielimaisemista: Fred Karlsson – Suomen kielet 1917–2017

Kolmen viime vuosikymmenen aikana Suomen kielimaisema on tyystin muuttunut. Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen emeritusprofessori Fred Karlsson muistuttaa tästä Lingsoft Oy:n julkaisemassa ja yhtiön Suomi 100 -juhlavuodelle omistamassa teoksessa Suomen kielet 1917–2017.

Suomen kielet 1917–2017 esittelee koko itsenäisyyden ajan kielet ja kieliyhteisöt viime vuosisadan alun kieliriidoista lähtien ja maalaa tarkkaa kuvaa myös oman aikamme kielitilanteesta ja -politiikasta.

- Suomessa oli vuonna 1990 noin 25 000 vieraskielistä asukasta. Vuoden 2017 alussa lukumäärä oli 354 000. Heidän osuutensa oli kasvanut 0,8 prosentista 6,4 prosenttiin, Helsingissä kahdesta prosentista neljääntoista, parhaillaan Suomen Tiedeseuran puheenjohtajana toimiva Karlsson kirjoittaa.

Karlsson osoittaa laskelmin, että aikaisemmasta käsityksestä poiketen nyky-Suomessa puhutaan kaikkiaan peräti 500:aa eri kieltä. Venäjä on vieraista kielistä puhutuin.

- Jos venäjän kieleen sovellettaisiin samoja kriteerejä kuin suomeen ja ruotsiin, se olisi jo virallinen kieli Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Helsingin pääkadulla lukisi Mannerheimintien ja Mannerheimvägenin lisäksi kolmikielisessä kyltissä kyrillisin kirjaimin Prospekt Mannergeima, Karlsson kertoo viimeaikaiseen tutkimukseen nojaten.

Digitaalisen talouden kieliratkaisuja tarjoavalle Lingsoftille itsenäisyyden kielipaletin esittely oli luonteva lahja annettavaksi satavuotiaalle.

- Kielellisen perinteen ohella juhlavuonna on tärkeää korostaa myös oman aikamme kielikirjosta kumpuavia koulutuksellisia ja viestinnällisiä haasteita, Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman muistuttaa.

https://www.ellibs.com/fi/book/9789526640846/suomen-kielet-1917-2017

Fred Karlsson
Fred Karlsson toimi Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professorina 1980–2012. Hän on Suomen kielihistorian asiantuntija, kansainvälisesti arvostettu kielitieteen tutkija ja suomalaisen kieliteknologia-alan pioneeri. Hän on Suomen Tiedeseuran puheenjohtaja 2016–2018.

Karlsson tunnetaan mm. rajoitekielioppina tunnetun formalismin kehittäjänä (Constraint Grammar) ja useiden yliopistollisten oppikirjojen kirjoittajana. Hänen englanninkielistä teostaan Finnish – an Essential Grammar on käännetty kymmenille kielille.

Karlsson perusti vuonna 1986 yhdessä kieliteknologian emeritusprofessori Kimmo Koskenniemen kanssa Lingsoft Oy:n. Karlssonin ja Koskenniemen kielellisen digitalisaation innovaatioista voi lukea Lingsoftin historiasta Kieli ja uusi talous.

Lisätietoja
Fred Karlsson, emeritusprofessori, p. +358 40 511 9717, fred.karlsson@helsinki.fi
Juhani Reiman, toimitusjohtaja, Lingsoft Oy, p. +358 45 670 6770, juhani.reiman@lingsoft.fi

Lingsoft 
Lingsoft on Suomen ja Pohjois-Euroopan johtava kieliteknologiaratkaisujen ja kielipalvelujen toimittaja. Yritys tarjoaa kattavasti sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin, käsittelyyn ja hallintaan liittyviä palveluja ja ratkaisuja. Lingsoftin kielenhallintapalvelut perustuvat yrityksen omiin, maailmalla standardin aseman saavuttaneisiin lause- ja sana-analyysiteknologioihin.