Lingsoft terminologisena asiantuntijana Tietotermit-sanaston toteutuksessa

Mitä tarkoitetaan avoimella datalla tai massadatalla, entä monilukutaidolla tai tiedonlouhinnalla? Tietotermit-sanasto valottaa tietoon liittyviä uusia käsitteitä ja termejä. Lingsoftin toteuttama Tietotermit julkaistiin ensimmäisenä terminologisena sanastona Kansalliskirjaston Finto-sanastopalvelussa 11. joulukuuta 2017 www.finto.fi.

Tietotermit on laajaan käyttöön tarkoitettu tiedonhallinnan terminologinen sanasto, joka sisältää noin 140 käsitettä määritelmineen ja käsitekaavioineen. Tietotermien tarkoitus on selkeyttää viestintää ja tukea tiedonhallintaa ja sen kehittämistä niin julkishallinnossa kuin yrityksissäkin. Sanasto sisältää käännökset ruotsiksi ja englanniksi. 

“Projekti lähti liikkeelle julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurityöstä. Kokonaisvaltainen semanttinen yhteentoimivuus edellyttää yhteistä ymmärrystä ihmisten, organisaatioiden ja järjestelmien kesken. Tietotermit on yhteentoimiva ja yhtenäinen sanasto, joka osaltaan lisää tätä yhteistä ymmärrystä ja antaa käsityksen tiedonhallinnan kokonaisuudesta”, sanoo neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen valtiovarainministeriöstä.

Tietotermit-sanastoprojekti toteutettiin valtiovarainministeriön ohjauksessa. Lingsoft toimi projektissa terminologisena asiantuntijana ja vastasi prosessin ja työympäristön kehittämisestä. Tietojohtaminen ry osallistui projektiin sisältöasiantuntijana. Sanaston kommentointiin osallistui lisäksi sekä julkisen hallinnon että yksityisen sektorin tiedonhallinnan asiantuntijoita.

“Tietotermit-projektiin osallistuminen on ollut Lingsoftille strategisesti merkittävä asia, ja yhteistyö eri tahojen välillä oli erinomaista. Hankkeessa yhdistyvät innovatiivisella tavalla perinteinen terminologinen sanastotyö sekä semanttisen verkon teknologiat, jotka luovat lisämahdollisuuksia sanastojen jatkokehitykseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen”, sanoo palvelujohtaja Riikka Heikkilä Lingsoftista.

Projektin aikana Kansalliskirjaston Finto-tiimi kehitti Fintoon ominaisuuksia, joiden ansiosta terminologisia sanastoja ja niihin liittyviä käsitekaavioita voidaan julkaista Fintossa. Tietotermit on ensimmäinen Fintossa julkaistu terminologinen sanasto. 

Lisätietoja:

Riikka Heikkilä, Lingsoft Language Services Oy, palvelujohtaja, riikka.heikkila(at)lingsoft.fi

Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, anne.kauhanen.simanainen(at)vm.fi

Pirjo Kainu, Tietojohtaminen ry, pirjo.kainu(at)gmail.com

Tuomas Palonen, tietoasiantuntija, Finto-palvelu/Kansalliskirjasto, tuomas.palonen(at)helsinki.fi

Lingsoft on Suomen ja Pohjois-Euroopan johtava kieliteknologiaratkaisujen ja kielipalvelujen toimittaja. Yritys tarjoaa kattavasti sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin, käsittelyyn ja hallintaan liittyviä palveluja ja ratkaisuja. Lingsoftin kielenhallintapalvelut perustuvat yrityksen omiin, maailmalla standardin aseman saavuttaneisiin lause- ja sana-analyysiteknologioihin.
www.lingsoft.fi