Lingsoft kehittää Ruotsin televisiolle puheentunnistusprototyypin suorien TV-lähetysten tekstittämiseen

Lingsoft on voittanut kilpailutuksen, jonka Ruotsin posti- ja telehallitus (PTS) ja Ruotsin televisio (SVT) järjestivät kesällä 2015. Kilpailutuksen tarkoituksena on kehittää SVT:lle puheentunnistusprototyyppi suorien sääohjelmien tekstittämistä varten. Projekti on osa laajaa valtiollista hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Ruotsin kansallista kieli-infrastruktuuria ja edistää puhepohjaisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämistä Ruotsin markkinoille.

“Puheentunnistusteknologiaa hyödyntävät palvelut ja ratkaisut voivat parantaa merkittävästi palvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Uuden teknologian mahdollisuudet tulevat näin entistä useampien käyttäjäryhmien ulottuville riippumatta käyttäjän iästä, toimintakyvystä, vammoista tai muista erityistarpeista”, toteaa PTS:n esteettömyysyksikön projektijohtaja Jörgen Ahlström.

“SVT tekstittää vuosittain noin 18 000 tuntia ruotsinkielisiä TV-ohjelmia ruotsiksi. Toimiluvan mukaisesti SVT:n tulee tekstittää 100 % nauhoitetuista ja 65 % suorista lähetyksistään. Suorien lähetysten osalta tekstitysvelvoite kuitenkin kiristyy viisi prosenttiyksikköä vuodessa, mikä tarkoittaa, että vuonna 2019 luku on jo 80 %. Hyvä puheentunnistusratkaisu voi auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme, minkä vuoksi tämä kehitysprojekti on kannaltamme erityisen kiinnostava”, sanoo SVT:n tekstitystoiminnan päällikkö Anna Zettersten.

Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman näkee sopimuksen vahvistavan Lingsoftin asemaa Pohjoismaiden johtavana kielenhallintaratkaisujen toimittajana: “Tämä on äärimmäisen innostava projekti Lingsoftille: saamme olla mukana kehittämässä yhteiskunnallisesti merkittävää ratkaisua ja rakentamassa pohjoismaista kielivarantoa. Suorien TV-lähetysten tekstitysratkaisu täydentää myös erinomaisesti Lingsoftin tarjontaa pohjoismaiselle mediateollisuudelle: tekstityökalumme ovat käytössä suurimmissa pohjoismaisissa päivälehdissä, ja jatkossa voimme palvella entistä paremmin myös audiovisuaalista mediaa.”

Lisätietoja:
Lingsoft Oy - Maria Leinonen, operatiivinen johtaja p. +358 40 5465 717
PTS - Jörgen Ahlström, projektijohtaja p. +46 73 644 5690
SVT - Katarina Persson, kehitysjohtaja p. +46 8 784 86 37

Post- och telestyrelsen (PTS) on Ruotsin sähköistä viestintää ja postitoimintaa valvova viranomainen. PTS:n tehtävänä on varmistaa, että kaikilla ruotsalaisilla on käytössään hyvät puhelin-, laajakaista- ja postipalvelut. PTS:n erityistehtävänä on lisäksi edistää ja kehittää entistä parempia ja kattavampia viestintäratkaisuja, joiden toiminnassa on otettu huomioon myös erityisryhmien tarpeet.

Sveriges Television AB (SVT) on Ruotsin julkisen palvelun televisioyhtiö. SVT on vahvasti läsnä eri puolilla Ruotsia, ja sen tavoitteena on heijastaa maan todellisuutta eri näkökulmista ja eri paikkakunnilta. SVT:n tehtävänä on myös palvella tasapuolisesti kaikkia katsojia – iästä, sukupuolesta, taustasta, kiinnostuksen kohteista tai asuinpaikasta riippumatta.

Lingsoft on Suomen ja Pohjois-Euroopan johtava kieliteknologiaratkaisujen ja kielipalvelujen toimittaja. Yritys tarjoaa kattavasti sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin, käsittelyyn ja hallintaan liittyviä palveluja ja ratkaisuja. Lingsoftin kielenhallintapalvelut perustuvat yrityksen omiin, maailmalla standardin aseman saavuttaneisiin lause- ja sana-analyysiteknologioihin.
www.lingsoft.fi