Lingsoft jatkaa tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin kanssa

Lingsoft on solminut sopimukset Turun kaupungin kanssa englannin ja ruotsin käännöksistä, videotekstityksistä sekä terveydenhuollon sanelunpurkupalveluista. Sopimukset ovat astuneet voimaan kesällä 2021 ja niiden arvo on yhteensä yli 450 000 euroa.

Lingsoft on jo pitkään ollut Turun kaupungin luotettu kielikumppani esimerkiksi ruotsin ja englannin käännösten toimittajana. Nykyinen sopimus on voimassa kesään 2024 asti ja sitä on mahdollista jatkaa vuoden jatko-optiolla. Tällä sopimuksella Lingsoft toimii Turun kaupungin ruotsin ja englannin käännösten ensisijaisena palveluntuottajana, mikä tarkoittaa että pääsemme tekemään Turun kaupungin kanssa yhteistyötä hyvin monipuolisissa aiheissa.

Lingsoft voitti Turun kaupungin kilpailutuksen videotekstityssopimuksesta, ja sopimus on voimassa kesään 2023 asti. Kaupungin tuottamat videot kuuluvat saavutettavuusvaatimusten piiriin, sillä julkisen organisaation videomateriaalit tulee tekstittää 14 päivän kuluessa materiaalin julkaisusta. Sopimus kattaa valtuustokokousten sekä muiden videomateriaalien saavutettavuusvaatimusten tekstitykset sekä äänisisältöjen litteroinnin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hyvinvointialalle tehtävistä sanelunpurkupalveluista on otettu käyttöön jatko-optio aiemmin solmitulle sopimukselle. Jatko-optio on voimassa kesälle 2022 asti. Lingsoft toimittaa Turulle perusterveydenhuollon ja joidenkin erikoissairaanhoidon alojen potilaskertomusten sanelunpurkua. Sujuva yhteistyö on jatkunut jo kesästä 2016, ja vuosien varrella palvelua on mukautettu asiakkaan muuttuvia tarpeita huomioiden. Lingsoft on iloinen voidessaan jatkaa työtään Turun kaupungin kanssa laadukkaan potilasdokumentaation edistämiseksi. 

Palaa uutisiin