Lingsoft auttaa eduskunnan pöytäkirjatoimistoa etätyössä puheentunnistuspalvelun avulla

Lingsoftilla oli huhtikuun alkajaisiksi ilo aloittaa ainutlaatuinen yhteistyö: autamme eduskunnan pöytäkirjatoimiston asiantuntijoita etätyöskentelyssä Lingsoftin puheentunnistuspalvelun avulla. Pöytäkirjatoimisto on siirtynyt poikkeusolosuhteiden vuoksi etätyöhön, ja tarjoamme puheentunnistuspalvelumme heidän käyttöönsä kesäkuun loppuun saakka.

Eduskunnan pöytäkirjatoimisto laatii eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat, joihin kirjataan luotettavasti ja mahdollisimman alkuperäisessä muodossa täysistunnoissa käydyt keskustelut, tehdyt päätökset sekä täysistunnon muut tapahtumat.  Tavoitteena on näin edistää eduskunnan avoimuutta ja tiedonvälitystä.

Täysistuntopöytäkirjaa julkaistaan eduskunnan verkkopalveluun ajantasaisesti jo täysistunnon kuluessa niin, että ensimmäinen pöytäkirjaversio videotallenteineen on saatavilla jo pari tuntia täysistunnon jälkeen. Istuntoviikot ovat usein kiireisiä, istunnot pitkiä, ja pöytäkirjojen laatu ja luotettavuus on kyettävä varmistamaan tilanteessa kuin tilanteessa.

Tämän kevään poikkeusoloissa pöytäkirjatoimiston työn merkitys ja vaativuus korostuvat: pöytäkirjatoimisto palvelee päätöksentekijöitä, kansalaisia ja tiedotusvälineitä etätyönä, välillä jopa useamman istunnon verran päivässä, aamuvarhaisesta iltamyöhään.   

Eduskunta pilotoi Lingsoftin puheentunnistuspalvelua syksyllä 2019 tavoitteenaan selvittää, miten puheentunnistus ja laatutarkistimet voisivat helpottaa ja nopeuttaa pöytäkirjojen tuotantoa sekä käännösprosessia. Tulokset olivat lupaavia, ja kokeilua jatketaan nyt erikoistilanteessa etätoimistoilta seuraavien kolmen kuukauden ajan. Etätyöolosuhteissa puheentunnistuksen oletetaan merkittävästi vähentävän työn kuormittavuutta.

On hienoa olla omalta osaltamme mukana tukemassa eduskuntaa sen tärkeässä lainsäädäntötyössä - ja pöytäkirjatoimistoa tämän työn dokumentoinnissa ja jakamisessa!
 

Palaa uutisiin