Kielialan yritykset ja yliopistomaailma käynnistivät merkittävän yhteistyöhankkeen - Lingsoft mukana kouluttamassa tulevaisuuden kieliasiantuntijoita

Lingsoft ja kymmenen muuta eurooppalaista kielipalveluyritystä ja kieliteknologiatoimittajaa ovat käynnistäneet Helsingin yliopiston kanssa ennennäkemättömän yhteistyöhankkeen. Yritykset jakavat asiantuntijaosaamistaan yliopisto-opiskelijoille kevään 2015 kestävällä intensiivikurssilla.

Ohjelman tavoitteena on luoda yritys- ja yliopistomaailman välille kumppanuusmalli, jossa kielialan parhaat käytännöt ja uusimmat innovaatiot sekä akateeminen koulutus ja tutkimus kohtavaat. Samalla ohjelma tarjoaa opiskelijoille näköalapaikan nopeasti kehittyvään ja muuttuvaan kieliteknologia- ja kielipalvelualaan ja avaa entistä monipuolisempia uranäkymiä tulevaisuuden kielialan asiantuntijoille. 

Lingsoft jakaa kurssilla tietoa ja kokemuksiaan konekäännösteknologiasta, konekäännöksen hyödyntämisestä käännöstuotannon prosesseissa sekä jälkieditoijan - tulevaisuuden kääntäjän - työstä. Opiskelijat pääsevät myös itse kokeilemaan jälkieditointia ja saavat käytännön vinkkejä täysin uudenlaisen työskentelytavan tueksi.

Kurssi toteutetaan kieli- ja käännösalan kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden, GALA:n (Globalization and Localization Association) ja ELIA:n (European Language Industry Association) tuella. Kurssin opetussuunnitelman on ideoinut Anu Carnegie-Brown Sandberg Translation Partners Ltd:stä, ja opetuksesta vastaavat paikallisten kielipalvelu- ja kieliteknologiayritysten parhaat asiantuntijat. Lingsoft ja muut yritykset tarjoavat oman panoksensa ilman rahallista korvausta, alan yhteiseksi hyväksi. 

On hienoa olla mukana luomassa aivan uudenlaista yhteistyötä kielitoimialan ja yliopistomaailman välille. Kielialan palvelumallit, prosessit ja käytännöt muuttuvat nopeasti teknologian kehityksen myötä. Tiivis yhteistyö yliopistokoulutuksen ja yritysmaailman välillä luo pohjaa sekä uudenlaisen osaamisen että uusien innovaatioiden kehittämiselle”, toteaa Lingsoftin operatiivinen johtaja Maria Leinonen.

Lingsoft on kansainvälinen täyden palvelun kielitalo. Se tarjoaa asiakkailleen monipuolisia kielipalveluita ja -ratkaisuja, kuten käännös-, sanelunpurku- ja ohjelmatekstityspalveluita, terminhallintaratkaisuja, hakupalveluita, kirjoittajan ja lukijan työkaluja, tekstinlouhintaa, opetussovelluksia ja puheohjattuja palveluita sekä e-kirjoja. Lingsoft tekee tiivistä yhteistyötä monien yliopistojen, kuten Helsingin, Turun ja Göteborgin yliopistojen sekä Aalto-yliopiston kanssa.

Lisätietoja: info@lingsoft.fi
www.lingsoft.fi