Espoon kaupunki ottaa käyttöön Lingsoftin puheentunnistusratkaisun

Lingsoft Language Services Oy on valittu toimittamaan puheentunnistusratkaisu Espoon kaupungin  sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisille. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja hankinnan oletettu arvo neljälle vuodelle on 540 000 euroa. Hankinnan tavoitteena on vähentää tekstinkäsittelyn tarvetta sekä tehostaa potilaskertomusten laadintaa puheentunnistusratkaisun turvin. 

Potilasdokumentaatio on olennainen osa hoitoprosessia, ja tiedon on oltava virheetöntä sekä nopeasti saatavilla. Tyypillisesti kirjaukset tehdään sanelemalla. Tekstinkäsittelijät kuuntelevat sanelut ja purkavat ne tekstiksi potilastietojärjestelmään. Prosessi on hidas, ja tekstien valmistumista joudutaan usein odottamaan hoitopolun eri vaiheissa. Lingsoftin puheentunnistusratkaisun avulla ammattilaiset voivat itse nähdä ja tarkistaa sanelemansa potilastiedot lähes reaaliajassa. Laadukkaan ja älykkään puheentunnistuksen avulla potilasdokumentaation kirjaaminen nopeutuu merkittävästi, mikä vaikuttaa positiivisesti koko hoitoketjuun. 

Lingsoftin puheentunnistusratkaisu pohjautuu parhaaseen suomalaiseen akateemiseen tutkimukseen ja Lingsoftin omaan tuotekehitykseen. Lingsoftin ratkaisu toimii tietoturvallisena pilvipalveluna. Lingsoft on räätälöinyt koneoppimiseen perustuvan puheentunnistuksen ymmärtämään niin suomen kieltä kuin terveydenhuollon ammattiterminologiaa. Lingsoftin puheentunnistusratkaisu on käytössä esimerkiksi SYNLABin patologian näytesaneluissa.