Inhouse-översättare finska–svenska / engelska–svenska

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språk och Finlands och Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologiska lösningar. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, behandling, produktion och hantering av både talat och skrivet språk. Oavsett om utmaningen är flerspråkighet, interaktion,  illgänglighet, begriplighet, sökbarhet, produktivitet, effektivitet eller kvalitet står språket – text, tal och betydelser – i centrum. Lingsoft har över 30 års erfarenhet av flerspråkiga kommunikationstjänster, allt från översättningar för den offentliga förvaltningen i Finland och för EU-organ till programlokalisering och innehållsproduktion.

Vi söker nu nya inhouse-översättare:

  • med språkkombinationen finska–svenska för översättning och efterredigering av texter för den offentliga förvaltningen
  • med språkkombinationen engelska–svenska för översättning och efterredigering av texter för EU-organ.

Vi förutsätter att de sökande har svenska som modersmål. Vi önskar att du

  • har erfarenhet av översättningar för den offentliga förvaltningen eller för EU, eller intresse för att utvidga din kompetens inom området
  • har goda kunskaper i finska/engelska
  • har studerat inom branschen eller har annan lämplig utbildningsbakgrund (t.ex. översättningsvetenskap, språkvetenskap, ekonomi eller statsvetenskap)
  • har goda IT-kunskaper och behärskar översättningsverktyget Trados Studio eller vill lära dig använda det
  • har förmåga att lära dig snabbt och vilja att ta tag i utmaningar
  • har förmåga att ta initiativ och lösa problem
  • är noggrann, snabb och flexibel.

Vi erbjuder dig mångsidiga översättningsarbeten från olika specialområden inom den offentliga förvaltningen eller inom EU samt en utsiktsplats över de senaste innovationerna inom översättnings- och språkteknologibranschen.

Blev du intresserad? Skicka din ansökan och CV senast den 5 januari, 2021, till mari.rannanautio@lingsoft.fi. Ange ”Inhouse-översättare (Offentlig förvaltning / EU) - Förnamn Efternamn” som e-postmeddelandets ämne. Ange i ansökan vilken uppgift (offentlig förvaltning eller EU) du söker.

Frågor som gäller uppgiften kan också skickas till adressen mari.rannanautio@lingsoft.fi. Ange då ”Inhouse-översättare (Offentlig förvaltning / EU)” som e-postmeddelandets ämne.

Med önskan om samarbete

Lingsoft