Puheentunnistusprosessi tarpeen mukaan

On olemassa erilaisia tapoja tuottaa tekstiä puheen avulla. Edustatunnistus ja komentotunnistus, ovat suurelle yleisölle tuttuja monista kuluttajatuotteista, mutta soveltuvat hyvin myös organisaatiotason ratkaisuihin. Monille tuntemattomampi taustatunnistus tukee puolestaan parhaiten prosessia, jossa asiantuntijoiden aika ja kädet halutaan vapauttaa muuhun kuin kirjaamiseen. Eri tunnistustavat eivät sulje toisiaan pois, ja sama ratkaisu voi tukea useaa eri käyttötapaa.

Edustatunnistus – puhe tekstiksi reaaliajassa

Edustatunnistus tarkoittaa puheen muuttamista tekstiksi lähes reaaliaikaisesti. Tällöin puheentunnistustulos tuodaan sanelijan omaan näkymään, jolloin sanelija voi itse tarkistaa tekstin ja tehdä siihen tarvittavat muutokset viipymättä. Laadukkaan puheentunnistustuloksen muokkaaminen on nopeaa, ja haluttu tieto saadaan välittömästi talteen. Lingsoftin asiakkaat hyödyntävät edustatunnistusta esimerkiksi terveydenhuollon potilasdokumentaation tuotantoprosessissa.

Taustatunnistus – puheentunnistus osana tuotantoprosessia

Taustatunnistus tapahtuu nimensä mukaisesti saneluprosessin taustalla. Kun lääkäri on sanellut potilastiedot, valmis äänitiedosto lähetetään tunnistettavaksi ja puheentunnistuksen avulla tuotettu teksti tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan äänitiedostoa. Usein taustatunnistuksella tehostetaan keskitettyä tekstinkäsittelyä joko organisaation sisällä tai ulkoistettuna. Lingsoft hyödyntää taustatunnistusta osana sanelunpurku-, litterointi- ja ohjelmatekstityspalveluitaan.

Komentotunnistus käyttöliittymän ohjaus puheella

Komentotunnistuksella voidaan ohjata laitteen tai ohjelman toimintoja. Toiminnot määritellään etukäteen ja puheentunnistusmalli optimoidaan tunnistamaan komentoina käytettävät sanat tai lauseet. Lingsoftin asiakkaat hyödyntävät komentotunnistusta pääasiassa osana automatisoituja puhelinpalveluita, joissa soittaja käyttää komentoja osana palvelua. Lisäksi komentoja hyödynnetään osana tausta- ja edustatunnistukseen perustuvia ratkaisuja, kuten terveydenhuollon sanelunpurkua tai ohjelmatekstitysratkaisua. Jatkuvan puheen tunnistuksen ohella komennoilla voidaan esimerkiksi vaihtaa riviä, poistaa sanoja tai muokata kirjasintyyliä.