Julkisen hallinnon kielenhallinnan kumppani

public-administration-k.jpg

Case Hansel: Kielipalveluja valtionhallinnolle

Lingsoft on ollut valtionhallinnon virallinen käännöspalvelutoimittaja aivan ensimmäisestä Hansel-puitesopimusjärjestelystä lähtien nyt siis jo kolmatta kertaa. Nykyinen puitesopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun, ja se kattaa aiempaa laajemman kattauksen kielipalveluja. 

Case Tietotermit: Yhteinen kieli tiedonhallintaan

Kieli ulottuu kaikkialle ja se määrittää ajatteluamme. Yhteistä terminologiaa tarvitaan esimerkiksi lakien säätämiseen, sillä se toimii perustana yhteiselle ymmärrykselle. Lingsoft toimitti valtiovarainministeriön tilaaman Tietotermit-sanaston Finto-palveluun ensimmäisenä terminologisena sanastona. 

Case Alla kan skriva: Hyvinvointia kielenopetuksesta

Lukutaidon merkitys kasvaa entisestään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lingsoft kehittää uuden sukupolven Invigos-oppimisalustaa tehokkaaseen kielenoppimiseen. Oppimisalustaa kehitetään Alla kan skriva -hankkeessa, jonka tavoitteena on tehdä kielenoppimisesta hauskaa ja yksilöllistä ja ennen kaikkea parantaa merkittävästi jokaisen edellytyksiä oppia kirjoittamaan. 

Case Patentti- ja rekisterihallitus: Tukea yritystä perustavalle

Patentti- ja rekisterihallitus valvoo yritysten nimeämistä, jotta saman toimialan yritykset erottuvat toisistaan. Lingsoft mallinsi nimeämissäännöt tarkistinautomaatiksi, joka tekee sekunneissa aiemmin työlään taustatutkimuksen. 

Case Termitulkki: Ymmärrettävää ammattikieltä

Ammattiterminologialla on tärkeä tehtävä asiantuntijoiden välisessä viestinnässä, mutta aiheeseen vihkiytymättömälle lukijalle ne aiheuttavat päänvaivaa. Lingsoft on kehittänyt ratkaisun siihen, miten ammattikieltä voidaan automaattisesti muuntaa saavutettavammaksi.

Case Suomi.fi: Parempaa kielellistä saavutettavuutta kieliteknologian avulla

Lingsoft toimitti Digi- ja väestövirastolle marraskuussa 2018 Laatuagentti-työnimellä kehitetyn automaattisen tekstintarkastusratkaisun, joka auttaa julkisten palvelujen tarjoajia kirjoittamaan ymmärrettäviä, virheettömiä ja entistä saavutettavampia palvelukuvauksia.